Hovedstadskommuner foreslår større særpuljer og lavere landsudligning

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund (S). Foto: Polfoto/Bjarke MacCarthy

Folketinget bør reducere landsudligningen, og i stedet hjælpe de 5-8 økonomisk svageste kommuner med større særpuljer. Det krav kommer fra de 34 hovedstadskommuner, som samtidig afviser præmissen om det skæve Danmark.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Folketinget skal ikke forsøge at løse de 5-8 dårligst stillede udkantskommuners problemer ved at hæve den generelle udligning, men derimod forhøje særpuljerne til de vanskeligst stillede kommuner.

Den opfordring kommer i et brev fra de 34 hovedstadskommuner i sammenslutningen stopforskelsbehandlingen.nu til regeringen. Reelt er budskabet formentligt også rettet til Socialdemokratiet, som i går her på NB-Økonomi talte for at ændre udligningen for at hjælpe især en række provinskommuner, som ifølge parties kommunalordfører Magnus Heunicke ikke har råd til yde en ordentlig velfærd.

”Sådan som udligningssystemet ser ud i dag, er det også et alt for upræcist værktøj til at løse de 5-8 mest udsatte kommuners problemer. Der bør i stedet overføres færre penge gennem det overordnede udligningssystem og i stedet hjælpe de reelt udsatte kommuner direkte – fx ved at målrette midlerne i ordningen for store strukturelle underskud fremfor at smøre det bredt ud over flertallet af kommuner, som det gøres i dag,” står der i brevet fra de 34 hovedstadskommuner.

Afviser at Danmark er skævt

De 34 hovedstadskommuner påpeger at tal fra Finansministeriet viser, at ledigheden er på vej ned i hele landet. Og at den ligefrem er lavere i land- og yderkommunerne end i bykommunerne.

Kommunerne påpeger, at den samme tendens gør sig gældende, hvis man ser på de regionale væksttal fra Danmarks Statistik, som ifølge kommunerne dementerer tanken om det skæve Danmark.

”Der er fremgang i væksten i hele landet. Undtagen bl.a. Nordsjælland, der måske overraskende for nogen, har oplevet en negativ vækst i BNP per indbygger de seneste 10 år. I samme periode har Sydjylland og Bornholm til sammenligning haft en vækst på næsten 15 pct.,” pointerer kommunerne.

De mener derfor, at det ikke er Danmark, men derimod udligningsssystemet, som er skævt, fordi udligningen fra hovedstaden til provinsen er næsten fordoblet på ti år, så der nu flyttes 13,3 milliarder kroner fra øst mod vest.

”Vi ønsker med materialet til regeringen at sikre et mere balanceret og nuanceret perspektiv i debatten. Det er vigtigt, fordi ellers risikerer en ny aftale at få voldsomme negative konsekvenser for en lang række kommuners økonomi. Vi bliver nødt til at have helhedsbrillerne på, når vi ser på udligningssystemet – og ikke pille enkelte elementer ud, siger den socialdemokratiske borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Afviser central del af analyse fra 42 provinskommuner

I brevet til regeringen afviser hovedstadskommunerne en central analyse bag de konklusioner, som 42 landkommuner sendte til regeringen mellem jul og nytår.

Det drejer sig om en analyse, der viser, at det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet underkompenserer i forhold til de faktiske udgiftsbehov, fordi alderskriteriet ikke indgår i udligningssystemet med 100 pct.

”Derved indikeres det, at kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt ud samt at det faktisk er muligt at skelne klart mellem aldersbetingede udgifter og socialt betingede udgifter. Det er ikke korrekt, da socioøkonomiske faktorer også har betydning for udgifter til børnepasning, skoler og boligsikring, mens demografiske forhold også har betydning for udgifterne på socialområdet. En fuld udligning på baggrund af alder vil således ekskludere de sociale udfordringer, som den enkelte kommune måtte have,” hedder det i brevet.

Nu har regeringen fået brev fra 75 kommuner

Brevet fra hovedstaden er med til at klargøre fronterne i det kommende spil om den kommunale udligning.

Mellem jul og nytår samledes 42 landkommuner om et brev, der i alt væsentlighed bakker om analyser og krav fra se seks østjyske kommuner i rimeligudligning.nu.

Med brevet fra de 34 hovedstadskommuner har regeringen nu fået brev fra i alt 75 kommuner. Årsagen, til at det kun er 75 og ikke 76, er, at Lejre Kommune er med i begge breve.

Nu er det reelt kun de store bykommuner i provinsen, som mangler at melde sig på banen – så er de kommunale tropper stillet op til spillet om de mange udligningsmilliarder.