Bedre Balance: Forslag fra hovedstaden vil give skattestigninger på op til seks pct. i provinsen

En kontanthjælpsmodtager på Lolland kommer ifølge en analyse fra provinskommunerne til at betale mere i marginalskat end end direktør i Gentofte, hvis udligningen fra hovedstaden til provinsen sættes ned til niveauet i 2007, som 34 hovedstadskommuner har krævet. Se effekterne for alle kommuner her.

Analyse: Fattigste kommuner skal aflevere 8,2 milliarder for at opfylde krav fra hovedstadskommuner

Der skal samlet flytte over otte millarder kroner fra de fattigste til de rigste kommuner, hvis man skal opfylde hovedstadskommunernes krav om en reduktion af deres betaling til provinsen til 2007-niveau gennem en reduktion af landsudligningen. Se de detaljerede tal for alle kommuner her.

Fakta: Stor forskel på hvor mange, der er langvarigt på kontanthjælp i kommunerne

I hele landet har knap hver fjerde været på kontanthjælpsydelse i over fem år. I alt næsten 30.000 mennesker. Forskellen på kommunerne er stor, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Se din egen kommune her.

Hovedstadskommunerne: Analyse er for enkel og liniær

Analysen fra BedreBalance er ifølge hovedstadskommunerne for "enkel og lineær", men bekræfter ifølge kommunerne, at den kommunale udligning er løbet løbsk siden 2007. Kommunerne kræver derfor, at udligningsreform skal sikre borgere og virksomheder samme muligheder og vilkår i hele landet.

Debat: Skal en kontanthjælpsmodtager betale mere i marginalskat end topskatteyder i Gentofte

"Hvis man går tilbage til udligningsbeløbet fra 2007 vil det betyde en voldsom reduktion i den effektive udligning af ulighed i det danske samfund. De fattige vil blive fattigere og de rige vil blive rigere," skriver to provinsborgmestre på vegne af BedreBalance i dette debatindlæg.

Kunst gør byerne attraktive

Hvad er det kunsten bidrager med, når den tænkes ind som en del af byudviklingen? Og hvordan og for hvem skaber kunsten egentlig værdi? Det svarer en ny publikation på. I ’Kunst i byudvikling’ er både viden og mange eksempler på, hvordan kunst er med til at gøre byens rum og bygninger attraktive og levende.
Satireprogrammet "Den Korte Radioavis", er en af de mest populære programmer på Radio24syv. Programmet laves blandt andet af Frederik Cilius med paryk (t.v.), alias Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, og Rasmus Bruun. (Arkivfoto).

DF: Staten skal finansiere Radio24Syv i op til fem år

Radio24syv skal ifølge Dansk Folkeparti have en økonomisk hånd fra staten i fire til fem år fremover.

Ny VIVE analyse modsiger beregning af socioøkonomisk behov i udligningen

Ny analyse fra VIVE af kommunernes udgifter til offentlig forsørgelse sætter stort spørgsmålstegn ved udregningen af den kommunale udligning. VIVEs tal indikerer, at en række kommuner alene på grund af udregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov får syv procent ekstra i udligning. Og så har andre kommuner fået tilsvarende mindre.

Hovedstadskommuner får massiv opbakning fra folketingskandidater til udligningskrav

Hovedstadskommunerne får ifølge en ny Megafon-måling massiv opbakning fra områdets folketingskandidater til kommunernes krav om en reduktion af udligningen fra hovedstaden til provinsen. 
Annonce

Populære artikler

Kommunale topchefer: Tilfældigheder i kommunale tilskud medfører nedskæringer på service

Kommunernes indtægter svinger mere tilfældigt end nogensinde før på grund af fejl og mangler i en række af de tilskud og den udligning, som de får fra staten. Usikkerheden umuliggør langsigtet planlægning og det betyder, at borgerne får mindre velfærd end de kunne få, påpeger en række kommuner.

Analyse: Tårnhøje forventninger til flere penge kan især give V-regering problemer

Der var bred opbakning - også fra Venstrefolkene - til en vedtagelse på KL topmødet med meget høje forventninger til en lempelse af de økonomiske rammer for kommunerne. Det kan især give finansminister Kristian Jensen problemer, hvis han kommer til at stå i spidsen for kommuneforhandlingerne, som i år bliver forsinkede på grund af valget.

Her er tallene om kommunernes velfærd, som kommer i fokus i valgkampen

Den kommunale pleje og omsorg er allerede en central del af valgkampen til Folketinget. I dag kom der nye tal for antallet af kommunale medarbejdere indenfor pleje og omsorg - og de afslører meget store forskelle i udviklingen fra 2016 til 2018 mellem kommunerne. Se tal for alle kommuner her.

Her er vinderne og taberne på KMF-garanti – se tallene for alle kommuner

Budgetgarantien i kølvandet på datakaos ved udregning af den kommunale medfinansiering på sundhed rammer kommuner vidt forskelligt. De kommuner, der har budgetteret forsigtigt, taber - de kommuner, der har budgetteret optimistisk, vinder. Se tallene for alle kommuner her.

I nogle kommuner er hver tredje offentligt forsørget – i andre er det kun hver tiende

Danmark er stadig meget skævt, hvis man ser på andelen af offentligt forsørgede. Og selvom mange yderkommuner oplever fald over gennemsnittet, så er der stadig kommuner, hvor hver tredje er på offentligt forsørgelse. Se tallene for alle kommuner her.

Antal offentligt forsørgede det laveste i 31 år – se tallene for alle kommuner her

Antallet på offentlig forsørgelse er faldet 152.000 på ni år, og er nu det laveste i 31 år. Det skyldes ifølge en økonom både opsving og reformer. Se, hvordan faldet er fordelt på kommunerne. NB. Kommuner, der begynder med F, havde desværre fået en forkert placering. Det er rettet kl. 16:10. Vi beklager.

Markante fald i jobparate kontanthjælpsmodtagere – men enkelte kommuner har stor vækst

På bare et år er antallet af nettoledige kontanthjælpsmodtagere faldet med 15 procent, og dermed svinder arbejdskraftsreserven blandt kontanthjælpsmodtagere ind. Se tallene for alle kommuner her.

Bedre Balance: Forslag fra hovedstaden vil give skattestigninger på op til seks pct. i provinsen

En kontanthjælpsmodtager på Lolland kommer ifølge en analyse fra provinskommunerne til at betale mere i marginalskat end end direktør i Gentofte, hvis udligningen fra hovedstaden til provinsen sættes ned til niveauet i 2007, som 34 hovedstadskommuner har krævet. Se effekterne for alle kommuner her.

Hovedstadskommunerne: Analyse er for enkel og liniær

Analysen fra BedreBalance er ifølge hovedstadskommunerne for "enkel og lineær", men bekræfter ifølge kommunerne, at den kommunale udligning er løbet løbsk siden 2007. Kommunerne kræver derfor, at udligningsreform skal sikre borgere og virksomheder samme muligheder og vilkår i hele landet.

Debat: Skal en kontanthjælpsmodtager betale mere i marginalskat end topskatteyder i Gentofte

"Hvis man går tilbage til udligningsbeløbet fra 2007 vil det betyde en voldsom reduktion i den effektive udligning af ulighed i det danske samfund. De fattige vil blive fattigere og de rige vil blive rigere," skriver to provinsborgmestre på vegne af BedreBalance i dette debatindlæg.

Kunst gør byerne attraktive

Hvad er det kunsten bidrager med, når den tænkes ind som en del af byudviklingen? Og hvordan og for hvem skaber kunsten egentlig værdi? Det svarer en ny publikation på. I ’Kunst i byudvikling’ er både viden og mange eksempler på, hvordan kunst er med til at gøre byens rum og bygninger attraktive og levende.
Satireprogrammet "Den Korte Radioavis", er en af de mest populære programmer på Radio24syv. Programmet laves blandt andet af Frederik Cilius med paryk (t.v.), alias Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, og Rasmus Bruun. (Arkivfoto).

DF: Staten skal finansiere Radio24Syv i op til fem år

Radio24syv skal ifølge Dansk Folkeparti have en økonomisk hånd fra staten i fire til fem år fremover.

Rød blok afviser socialdemokratisk mærkesag om privatskoler

Socialdemokratiet vil skære millioner i tilskuddet til privatskoler, men ingen af Folketingets øvrige partier støtter det forslag, viser en rundringning til samtlige ordførere.

Statens Museum for Kunst opretter filial i Thy

Doverodde Købmandsgård slår dørene op for en SMK-udstilling den 13. april. Museets sæson i Thy  skydes i gang med den første udstillingen, som er udviklet af den danske kunstner Nana Francisca Schottländer med inspiration fra vand, vind og jord.

Offentlige kulturpenge ændrer sig ikke

Lige siden 2012 har størrelsen og fordelingen af bevillingerne været ret stabile og det afspejler, at midlerne til kultur er politisk lagt fast. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.