Stor forskel på kommunernes evne til at få psykisk syge unge i job eller uddannelse

Der er 11 procents forskel på, hvor gode de ti dårligste og bedste kommuner er til at få unge med psykiske diagnoser i job eller uddannelse - og det er vel at mærke efter, at tallene er korrigeret for kommunens rammevilkår. Se tallene for alle kommuner her.

Benchmarkindeks: Bemærkelsesværdig stor forskel på top og bund. Se din kommunes placering her

Der er markante forskelle på, hvor godt landets 98 kommuner klarer sig, når man ser på de første seks resultater fra den særlige benchmarkenhed i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Se tallene for alle kommuner her.

Så mange point har kommunerne fået i de enkelte benchmark

NB-Økonomis indeks for benchmark viser, hvordan kommunerne klarer sig på tværs af de enkelte benchmark fra Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkenhed. Systemet er, at den bedste kommune får 98 point, nummer to 97 osv.  Se pointene for alle kommuner i alle seks benchmark her.

Her er de 39 skoler i udsatte områder, der skal have obligatoriske danskprøver

18 kommuner har i alt 39 skoler, hvor mere end 30 procent af eleverne kommer fra udsatte boligområder. Med den kommende ændring af folkeskoleloven skal skoler, der én gang har været på denne liste, gennemføre obligatoriske sprogprøver for elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. 

Systematisk bias i benchmark for beskæftigelse

Kommuner med gode resultater på kontanthjælp har typisk dårlige resultater med førtidspension i Beskæftigelsesministeriets benchmark for beskæftigelse. Det viser en beregning på data fra VIVE, som analysefirmaet Index100 har lavet. 

Andel af anbragte børn svinger fra 0,23 til 3,53 procent. Se tal for alle kommuner her

Sandsynligheden for, at et barn er anbragt udenfor hjemmet i Lolland, er over ti gange større end i Vallensbæk. Se tallene for alle kommuner her.

Op til fem gange flere idrætsfaciliteter i yderkommuner end i hovedstaden

Borgerne i yderkommunerne har markant flere idrætsfaciliteter pr. borger end i hovedstaden. Samtidig viser nye tal, at forskellen er vokset, så der nu er fem gange så mange borgere pr. facilitet i København sammenlignet med Langeland. Se de nye tal for alle kommuner her.

Antal anbragte børn følger antallet af voksne på offentlig forsørgelse

Andelen af anbragte børn er langt tættere forbundet med det forventede antal 18-66-årige på kontanthjælpsydelser, førtidspension og sygedagpenge end med kommunens socioøkonomiske status i den kommunale udligning.

Andelen af ledige stillinger stiger

Antallet af ledige stillinger i landet er steget i tredje kvartal af 2018. Dog havde Nordjylland et fald i antallet af de ledige stillinger.

Politikerne skal være klar til at spare eller hæve skatten med kort varsel

Politikerne skal ifølge de økonomiske vismænd være klar til at gribe ned i den økonomiske værktøjskasse for at dæmpe økonomien. Offentlige besparelser eller øgede skatter er det oplagte, men lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft er det bedste, fremgår det af vismandsrapporten.

Vismænd: Demografisk træk æder hele råderummet frem til 2022

Det vil beslaglægge hver en krone i det økonomiske råderum frem til og med 2022, hvis hele det demografiske træk skal dækkes ind med en vækst i det offentlige forbrug. Det viser en analyse i den nye vismandsrapport.
Annonce

Populære artikler

DF sikrer borgmester på Læsø ekstra tilskud på 5.534 kroner pr. borger

Det har altid været godt for en borgmester, at have magtfulde venner på Christiansborg. Det blev bekræftet, da et krav fra Dansk Folkeparti under finanslovsforhandlingerne reddede 1.807 Læsøborgere fra store skattestigninger.

Nye DRG-takster sat i værk uden analyse af økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune

Flere kommuner frygter, at en større omlægning af de såkaldte DRG-takster har udløst store ekstraregninger for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Den store ændring blev angiveligt gennemført uden at det blev testet, hvordan det ville ændre fordelingen af den samlede regning på 22 milliarder mellem kommunerne.

Stor forskel i hvilke kommuner der får de vestlige indvandrere og efterkommere

Andelen af vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har udviklet sig meget forskelligt i landets kommuner siden 2015. Se hvilke kommuner, som tiltrækker flest af de økonomiske attraktive borgere fra de øvrige vestlige lande.

En borger på Langeland betaler 24 procent mere i skat end i Rudersdal

Skatteforskellene på tværs af kommunerne er tæt på at nå over 25 procent, hvis man ikke ser på udskrivningsprocenten, men den konkrete skatteregning. Se her, hvor stort spænd alle landets kommuner har til Danmarks billigste skattekommune.

Vækst i offentlig beskæftigelse er afløst af fald – dog ikke i kommunerne

Nu falder antallet af offentligt ansatte igen efter tre kvartal med vækst, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men kommunene fortsatte med at ansætte flere medarbejdere i tredje kvartal.

Kommunernes likviditet slår igen rekord

Kommunernes likviditet har igen slået rekord. Nu er den 8.363 kroner pr. indbygger, og alt tyder på, at den vil vokse endnu mere i 2019. Se tallene for alle kommuner her.

Antal efterlønnere faldet med over 120.000 på 15 år

Godt 63.000 personer er nu på efterløn. Det er et fald med to trediedele siden 2003, hvor efterlønnen toppede med godt 185.000. Mogens Lykketoft (S) beklager udviklingen. 

Seks kommuner scorer 126 millioner på regeringens langsommelighed

Regeringen fik ikke gennemført den særlige kompensationsordning for ændrede data for plejeudgifter til ældre inden kommunerne vedtog deres budgetter. Det giver seks kommuner en gevinst på 126 millioner kroner. Tre andre kommuner bliver straffet for at have udskudt deres skattestigninger.

Socialdemokratiet vil ikke forhandle udligning efter valg på nuværende grundlag

Socialdemokratiet advarer mod at forhandle udligning efter et valg med udgangspunkt i Finansieringsudvalgets rapport fra foråret. Samtidig kræver store kommunesammenslutninger i provinsen et nyt grundlag.

Udgangspunktet for forhandlinger om udligning kan flytte store beløb

Inden politikerne efter et valg sætter sig til forhandlingsbordet, skal der træffes en beslutning, som kan flytte to-og trecifrede millionbeløb for mange kommuner. Beslutningen handler om, hvad der skal regnes med i de konsekvenstabeller, som traditionelt styrer forhandlingerne. Læs om baggrunden her.

Mursten fra nedrevne huse bliver til kunst i Thy

5000 mursten blev vasket i Hundborg, som et led i et kunstprojekt ført an af borgerne i et samarbejde med Thisted Kommune og Statens Kunstfond. Flere projekter om kunst i det offentlige kan søge og deadline er 23. januar 2019.

Finanslov: Kulturpenge skal styrke det danske og det lokale

Dansk kultur skal styrkes, derfor har Regeringen og Dansk Folkeparti afsat beløb i finansloven for 2019 til kultur, der gavner bredt og især børnene.

Kommuner skal lære at forvalte kulturmiljøer bedre

22 kommuner er med i et projekt, som undersøger fredning af kulturmiljøer. Der er penge i det for kommunerne, og derfor udvides projektet med endnu 30 kommuner. Det fortæller forfatteren til en ny bog om bygningsfredning, der foreslår kommunerne at arbejde tættere sammen med staten om fredning. 

Kulturarv får boligpriserne i vejret

Prisen på en bevaringsværdig bolig ligger i gennemsnit 30 procent over andre boliger. Det har blandt andet fået 16 kommuner til at være med i et stort projekt, som skulle aktivere kulturarven i lokale kulturmiljøer.

Sådan skaber man fællesskab i udsatte boligområder

11 udvalgte ideer fra hele landet har fået 300.000 kroner i udviklingsstøtte af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Projekternes formål er at løfte fritidslivet og fællesskabet i udsatte boligområder.