Færgeselskab forventer at EU-dom sætter Femern-byggeri i bero

EU-Domstolen har besluttet, at det er ikke undersøgt grundigt nok, hvorvidt der er givet ulovlig statsstøtte til Femern-forbindelsen. Dermed ryger finansieringen. Scandlines er tilfreds med afgørelsen og forventer, at Femern-projektet sættes i bero.

Fem borgmestre får plads i ny bestyrelse for erhvervsfremme

Geografien spillede en afgørende rolle, da kommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Erhvervsfremme. Se navnene på de fem borgmestre her, som alle kommer fra Socialdemokratiet og De Konservative.

Arbejdsgivere advarer kraftigt mod forringelser i dagpengesystemet

Arbejdsgiverne i DI advarer om, at det kan være direkte at skadeligt at forkorte dagpengeperioden yderligere eller skære i den generelle sats. Arbejdsgiverne frygter, at det vil få lønmodtagerne til at kræve længere opsigelsesvarsler.

Flere lønmodtagere særligt i København

Der er kommet flere lønmodtagere - især i København. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Blå partier vil sløjfe Staunings 80 år gamle naturfredning

Blå blok vil fjerne Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger. I fremtiden vil en række grønne foreninger kunne foreslå en fredning - men kun hvis de har kommunen eller staten med.

Regeringen og DF ændrer opholdskrav for dagpenge til 7 ud af 12 år

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at ændre kravet til, hvor længe man skal have været i Danmark for at kunne få dagpenge fra en A-kasse. Kravet er nu, at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af tolv år. 

Kun fire ministerier opfylder egne mål for flygtningeelever

Kun fire ministerier formår at leve op til egne forventninger for ansættelser af såkaldte IGU-praktikanter.
Annonce

Populære artikler

DF sikrer borgmester på Læsø ekstra tilskud på 5.534 kroner pr. borger

Det har altid været godt for en borgmester, at have magtfulde venner på Christiansborg. Det blev bekræftet, da et krav fra Dansk Folkeparti under finanslovsforhandlingerne reddede 1.807 Læsøborgere fra store skattestigninger.

Nye DRG-takster sat i værk uden analyse af økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune

Flere kommuner frygter, at en større omlægning af de såkaldte DRG-takster har udløst store ekstraregninger for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Den store ændring blev angiveligt gennemført uden at det blev testet, hvordan det ville ændre fordelingen af den samlede regning på 22 milliarder mellem kommunerne.

Stor forskel i hvilke kommuner der får de vestlige indvandrere og efterkommere

Andelen af vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har udviklet sig meget forskelligt i landets kommuner siden 2015. Se hvilke kommuner, som tiltrækker flest af de økonomiske attraktive borgere fra de øvrige vestlige lande.

En borger på Langeland betaler 24 procent mere i skat end i Rudersdal

Skatteforskellene på tværs af kommunerne er tæt på at nå over 25 procent, hvis man ikke ser på udskrivningsprocenten, men den konkrete skatteregning. Se her, hvor stort spænd alle landets kommuner har til Danmarks billigste skattekommune.

Vækst i offentlig beskæftigelse er afløst af fald – dog ikke i kommunerne

Nu falder antallet af offentligt ansatte igen efter tre kvartal med vækst, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men kommunene fortsatte med at ansætte flere medarbejdere i tredje kvartal.

Kommunernes likviditet slår igen rekord

Kommunernes likviditet har igen slået rekord. Nu er den 8.363 kroner pr. indbygger, og alt tyder på, at den vil vokse endnu mere i 2019. Se tallene for alle kommuner her.

Antal efterlønnere faldet med over 120.000 på 15 år

Godt 63.000 personer er nu på efterløn. Det er et fald med to trediedele siden 2003, hvor efterlønnen toppede med godt 185.000. Mogens Lykketoft (S) beklager udviklingen. 

Seks kommuner scorer 126 millioner på regeringens langsommelighed

Regeringen fik ikke gennemført den særlige kompensationsordning for ændrede data for plejeudgifter til ældre inden kommunerne vedtog deres budgetter. Det giver seks kommuner en gevinst på 126 millioner kroner. Tre andre kommuner bliver straffet for at have udskudt deres skattestigninger.

Socialdemokratiet vil ikke forhandle udligning efter valg på nuværende grundlag

Socialdemokratiet advarer mod at forhandle udligning efter et valg med udgangspunkt i Finansieringsudvalgets rapport fra foråret. Samtidig kræver store kommunesammenslutninger i provinsen et nyt grundlag.

Udgangspunktet for forhandlinger om udligning kan flytte store beløb

Inden politikerne efter et valg sætter sig til forhandlingsbordet, skal der træffes en beslutning, som kan flytte to-og trecifrede millionbeløb for mange kommuner. Beslutningen handler om, hvad der skal regnes med i de konsekvenstabeller, som traditionelt styrer forhandlingerne. Læs om baggrunden her.

Mursten fra nedrevne huse bliver til kunst i Thy

5000 mursten blev vasket i Hundborg, som et led i et kunstprojekt ført an af borgerne i et samarbejde med Thisted Kommune og Statens Kunstfond. Flere projekter om kunst i det offentlige kan søge og deadline er 23. januar 2019.

Finanslov: Kulturpenge skal styrke det danske og det lokale

Dansk kultur skal styrkes, derfor har Regeringen og Dansk Folkeparti afsat beløb i finansloven for 2019 til kultur, der gavner bredt og især børnene.

Kommuner skal lære at forvalte kulturmiljøer bedre

22 kommuner er med i et projekt, som undersøger fredning af kulturmiljøer. Der er penge i det for kommunerne, og derfor udvides projektet med endnu 30 kommuner. Det fortæller forfatteren til en ny bog om bygningsfredning, der foreslår kommunerne at arbejde tættere sammen med staten om fredning. 

Kulturarv får boligpriserne i vejret

Prisen på en bevaringsværdig bolig ligger i gennemsnit 30 procent over andre boliger. Det har blandt andet fået 16 kommuner til at være med i et stort projekt, som skulle aktivere kulturarven i lokale kulturmiljøer.

Sådan skaber man fællesskab i udsatte boligområder

11 udvalgte ideer fra hele landet har fået 300.000 kroner i udviklingsstøtte af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Projekternes formål er at løfte fritidslivet og fællesskabet i udsatte boligområder.