DF kræver pensionister ud af satspuljesystemet ved efterårets forhandlinger

Dansk Folkeparti sætter fokus på

Folkepensionister betaler næsten halvdelen af satspuljen, men der er meget få projekter målrettet de ældre. Det får Dansk Folkeparti til at kræve folkepensionen ud af satspuljesystemet.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Det er folkepensionisterne, som betaler næsten halvdelen af de 517,6 millioner kroner som satspuljen forøges med i 2018, og som betyder at politikerne kan fordele i alt tre milliarder kroner fra 2018-201. Det fremgår af et svar fra finansministeren til folketingsmedlem Jeppe Jakobsen (DF).

Han oplyser, at selv om de ældre betaler 252 millioner kroner til satspuljen, så har partierne bag satspuljen kun prioriteret 72 millioner kroner til ældreområdet.

“Det er selvfølgelig slet ikke i orden at man tager pengene fra den gruppe i befolkningen som, efter de studerende, har mindst at leve for. Derfor vil vi også have folkepensionen undtaget for sats-regulering eller som absolut minimum have hævet det beløb der gives til ældreområdet i satspuljen betragtelig, siger Jeppe Jakobsen i en kommentar til NB-Økonomi.

Satspuljemidlerne opstår ved, at offentlige ydelser reguleres med op til 0,3 procent mindre end bruttoårslønnen for arbejdere og funktionærere. I 2018 er procenten 0,2 på grund af de relative lave lønstigninger i 2016, som er det år, der bruges for beregningen i 2018.

Den samlede udgift til folkepension forventes i 2018 at blive 126,3 milliarder kroner, eller cirka 48 procent af de samlede udgifter til indkomstoverførsler. Dermed når embedsmændene i Finansministeriet frem til, at folkepensionisterne i 2018 bidrager med cirka 253,6 milliarder kroner til satspuljen.

Ældresagen kræver puljen nedlagt

Ældresagen har udarbejdet en analyse der viser, at folkepensionen for en enlig er blevet beskåret med cirka 8.000 kroner siden 1994 på grund af den lavere regulering, hvilket svarer til næsten halvdelen af ældrechecken.

Ifølge seniorkonsulent Claus Blendstrup havde organisationen håbet, at politikerne ville fjerne satspuljesystemet i de år, hvor puljen blev meget lav på grund af lave lønstigninger.

“Politikerne vil gerne dele penge ud, men hvis de selv skulle finde pengene hvert år ved at skære i noget andet, så ville det være meget sværere. Nu har man ligesom på forhånd taget nogle penge og sagt, at dem kan man fordele. Men det er fodre hunden med sin egen hale,” siger han.