Store geografiske forskelle i indkomstudviklingen

Den stigende geografiske forskel i de disponible indkomster i Danmark fortsætter med at stige, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

De nyeste tal fra Danmarks Statistik for udviklingen i familiernes gennemsnitlige disponible indkomster viser store geografiske forskelle. Den disponible indkomst er efter at familierne har betalt skat og renter.

Generelt forstærker udviklingen de seneste to år den tendens til stigende ulighed mellem storbyområderne og resten af landet.

Men enkelte kommuner stikker ud, og det vil ofte være på grund af meget store gevinster eller tab hos enkelte skatteydere. Silkeborg har eksempelvis landets største vækst i den gennemsnitlige disponible indkomst. Det skyldes primært, at gennemsnitsindkomsten i 2014 var ekstraordinært lav, fordi et eller flere ægtepar havde så store tab, at det trak gennemsnittet for gruppen af familier med under 200.000 kroner i disponibel indkomst ned med over 80.000 kroner.

&