Socialdemokratiet vil prioritere fattige provinskommuner ved udligningsreform

Socialdemokratiet vil hjælpe kommuner

Det er især de fattige provinskommuner, som Socialdemokratiet vil give flere penge ved den kommende udligningsreform. Det skal sikre, at uligheden mellem kommuner med rige og fattige borgere bliver reduceret.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Socialdemokratiet vil give ekstra penge til en række kommuner i provinsen som led i den kommende reform af det kommunale udligningssystem. Det siger partiets kommunalordfører Magnus Heunicke.

”Vores politiske mål er, at de kommuner som har det vanskeligt med at holde hånd under vores velfærdssamfund – og det er nogle af provinskommunerne – skal have bedre vilkår,” siger ordføreren til NB-Økonomi.

Den socialdemokratiske ordfører lægger dermed op til en større omfordeling af den kommunale udligningsordning, som i år medfører en netto omfordeling på cirka 15 milliarder kroner.

Det handler om velfærd

Magnus Heunicke vil ikke gå i detaljer før regeringen om kort tid offentliggør rapporten fra Finanseringsudvalget, men han lægger en klar velfærdspolitisk linje for partiets forhandlingsposition.

”Vi er optaget af, at det for nogen kommuner er vanskeligt at kunne holde hånden under et velfærdssamfund på grund af de sociale problemer, og de skal have en hjælpende hånd,” siger han.

“For os socialdemokrater er det vigtigt, at der skal være råd til velfærdssamfundet i hele Danmark, og nogen steder er det meget vanskeligt, hvis vi ikke gør noget.”

Ifølge Magnus Heunicke er det især kommuner med en svag udvikling i indkomsterne, som skal have hjælp.

”Der er mange parametre, som viser meget klart, at forskellen mellem de kommuner, som har velhavende borgere, og de kommuner, som har borgere i den anden ende af skalaen, er blevet væsentligt større de seneste 5-10 år. Det er en af årsagerne til, at man kan bo i en kommune med en høj skat, men et lavt serviceniveau. De forskelle er blevet for store – og vi skal ikke have så store forskelle i vores land,” siger han.

”Uanset hvor du bor i Danmark – om det er på Lolland eller i Nordjylland, om det er Fyn eller Nordsjælland, så skal du være sikker på at dine børn går i en god skole, og at ældre får en værdig ældrepleje. Og hvis der er sociale problemer i en familie, så skal kommunen kunne sætte ind.”

Afviser at pengene skal tages fra Vestegnen og de store byer

Magnus Heunicke oplyser, at han har haft møder med repræsentanter for de 42 landkommuner, som for nylig sendte et brev til indenrigsministeren med krav om ændringer i forlængelse af analyserne fra de seks østjyske kommuner i Rimeligudligning.nu.

Analyserne og de afledte forslag til ændring af udligningen fra de seks østjyske kommuner vil i særlig grad ramme de store byer og Vestegnen, mens de nordsjællandske kommuner går fri.

”Jeg er ikke sikker på, at det er den måde, som man behøver at lave justeringen på. Men det er klart, at alle kan ikke få flere penge,” siger Magnus Heunicke, som ikke vil gå dybere ind i, hvem der skal aflevere de penge, som partiet gerne vil give til de fattigste kommuner.

Den socialdemokratiske ordfører vil heller ikke gå ind i spekulationer om, at partiet er presset af, at man kan ende med at skulle tage penge fra især de fire største byer og Vestegnen, som er socialdemokratiske højborge.

”Vi har borgmestre i de fattigste kommuner – som eksempelvis Lolland. Vi har kommuner i Vestjylland, og vi har de fire største kommuner. Vi har borgmestre i alle egne af landet, så derfor vil vi gerne påtage os det ansvar at være med i en aftale om udligningen. Derfor vil det også være klogt af regeringen at have det største borgmesterparti med i det her,” siger Magnus Heunicke.