CEPOS: Fattigdom er for de fleste begrænset til få år

Fattigdomsgrænsen er steget siden 2000. Illustration fra Fordelingspolitisk redegørelse 2017 af CEPOS.

De seneste år er der blevet flere relativt fattige danskere, men størstedelen bevæger sig væk fra gruppen igen over en årrække, skriver CEPOS. 

Der var omkring 50.000 relativt fattige danskere i 2016, hvis man bruger Thorning-regeringens målestok for relativ fattigdom, hvilket er en stigning på 93 procent siden 2000. Men hovedparten de danskere, der har mest ondt i økonomien, bevæger sig væk fra denne gruppe inden for en årrække på fem år skriver den borgerlig-liberale tænketank CEPOS i deres Fordelingspolitiske redegørelse fra 2017.

Således vil 38 procent ikke længere leve i relativ fattigdom efter et år, mens 80 procent vil have fået en bedre økonomi efter fem år. Det løft kan komme, hvis en kontanthjælpsmodtager finder et job, eller en erhvervsdrivende øger sin omsætning skriver CEPOS. Da nogle igen falder tilbage i relativ fattigdom, falder andelen dog til 76 procent inden for fem år.

Illustration fra CEPOS’ Fordelingspolitiske redegørelse fra 2017.

Relativ fattigdom blev under Thorning-regeringen defineret ved, at en borger 3 år i træk har haft en disponibel indkomst på mindre end 50 procent af medianindkomsten, ikke er studerende og ikke har en formue på under 100.000 kroner.

Ifølge CEPOS er det dog misvisende, fordi relativ fattigdom ikke nødvendigvis er det samme som absolut økonomisk fattigdom.

Siden 2000 er medianindkomsten i Danmark blevet højere i takt med økonomien er blevet bedre, men det betyder også, at flere er blevet relativt fattige, selvom de reelt har flere penge. Hvis man derimod sammenligner antallet af fattige udfra fattigdomsgrænsen i 2000, der lå på 91.500 kroner, ville der være sket et fald i antallet af fattige på 22 procent.

AK