Udligning. Dansk Folkeparti vil udligne stor del af forskelle i skat og service

Kristian Thulesen-Dahl gentog på KØF sit ønske om en ens kommuneskat i hele landet. Foto: Arne Ullum

Dansk Folkeparti vil kræve store ændringer i det kommunale udligningssystem ved de kommende forhandlinger. Målet er at få indsnævret forskellen i skat og service mellem kommunerne markant.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Dansk Folkeparti vil kræve en så markant ændring af udligningssystemet ved de kommende forhandlinger, at en væsentlig del af de skatteforskelle som i dag er mellem kommunerne bliver udlignet.

“Jeg har meget store ambitioner i forhold til udligningssystemet, og ved KØF-mødet for et år siden stillede Kristian Jensen i udsigt, at man skulle udsætte øvelsen lidt for at kunne gøre den større,” siger Kristian Thulesen Dahl til NB-Økonomi.

Dermed øger Kristian Thulesen Dahl presset på regeringen for, at det ikke bliver en justering, men derimod en større reform af udligningssystemet, og at der flyttes adskillige milliarder fra kommuner med lav skat og høj service til kommuner med høj skat og lav service.

Foreslår ens kommuneskat på lang sigt

Kristian Thulesen Dahl gentog på KØF-mødet sit ønske om, at man fjerner kommunernes ret til at opkræve skat og dermed får en ensartet kommuneskat i hele Danmark.

Men Kristian Thulesen Dahl erkender over for NB-Økonomi, at det ikke er et tema ved de kommende forhandlinger om en udligningsreform.

“Man laver ikke et helt nyt system imorgen. Så det er jo godt at få gjort noget i forhold til det eksisterende system, men jeg forudser præcis det samme som Simon Emil Ammitzbøll sagde her på mødet, at der vil komme 98 kommuner, som vil være utilfredse. Det udligningssystem vi har, vil være svært at reparere ret meget mere på, fordi der kommer så mange utilsigtede ting ind, når man gør noget et sted. Derfor forsøger vi at skabe grobund for et helt nyt system på sigt.”

Fokus er på samme service i alle kommuner

Dansk Folkeparti ønsker grundlæggende en ensartet service i alle kommuner. På den korte bane skal det sikres ved store ændringer i det nuværende udligningssystem, og på den lange bane skal det sikres med et helt nyt system, som er magen til det system, der gælder for regionerne i dag. Her opkræver staten skatten, og så fordeles pengene ud til regionerne efter behov.

Den konservative borgmester fra Høje-Taastrup, Michael Ziegler, påpegede under en debat på KØF, at det ikke er indtægtssiden, men derimod udgiftssiden, som skaber de store udfordringer i udligningssystemet.

Thulesen Dahl erkendte efter debatten, at der stadig vil være stor opgave i at finde en retfærdig fordeling af pengene, men han finder det nuværende system ulogisk.

“Først skal kommunerne opkræve forskellige skatteprocenter hos deres borgere, og så skal du bagefter finde nogle kommuner, der skal aflevere nogle penge, og så skal du finde nogle, der skal have penge. Hvorfor ikke bare sige, at uanset hvor du bor, så betaler du samme skat til vores velfærdssamfund, hvis du har samme indkomst.”

Borgerne skal nok se, hvem der hjælper de fattige kommuner

På Christiansborg spekulereres der blandt borgerlige politikere i muligheden for, at regeringen laver en aftale med Dansk Folkeparti, hvor de fattige kommuner får flere penge. Det skulle give Dansk Folkeparti en klar kant til Socialdemokratiet i en kommende valgkamp og dermed øge chancen for hive et par procent af stemmerne over midten og dermed sikre blåt flertal.

“Vi er slet ikke inde i sådanne nogle taktiske overvejelser. For os handler det om, at vi får lavet en god aftale om en bedre udligning, som sikrer at vi har den samme muskelkraft til at levere offentlig service. Og så har jeg helt tiltro til, at borgerne opdager, hvad der foregår,” siger Thulesen Dahl.

Forudser lille udspil fra regeringen

Dansk Folkeparti-formanden forudser også, at han får store problemer med at få regeringspartierne med til at vedtage en stor reform.

“Det er spørgsmålet, hvor langt vi kan komme. Det er med al sandsynlighed en mindre justering, som den nuværende regering vil lægge op til. Man har talt øvelsen op, og så kommer der i virkeligheden nogle små justeringer som forslag, fordi man brænder nallerne, når man går ind i den her diskussion. Og istedet for at lægge sig voldsomt ud med nogen, så lægger man sig lidt ud med alle,” siger Thulesen Dahl, som derfor forudser svære forhandlinger om udligningen.