Svag vækst i offentligt ansatte forstætter

Væksten i antallet af beskæftigede i den offentlige sektor fortsætter den svage vækst, som vi har set siden foråret 2017. Tallene tyder på, at der er tale om stigende antal deltidsbeskæftigelse.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Væksten i antallet af lønmodtagere, som er beskæftiget ved offentlig forvaltning og service fortsætter med at stige svagt efter en længere periode med en på et stabilt niveau. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen er dog på blot 0,4 procent de seneste 12 måneder, men det svarer til 3253 personer, hvilket er næsten lige så meget som den stigning der forekom op til valget i 2015 efter et markant løft i de offentlige udgifter i 2014.

Tallene fra Danmarks Statistik er sæsonkorrigere men ikke omregnede til fuldtidspersoner. Statistikken for fuldtidsbeskæftigede opgøres kun på kvartalsbasis, og de seneste tal for udgangen af tredje kvartal viser ikke den samme vækst, men derimod en helt fald udvikling.

Det kan derfor tyde på, at væksten i antallet af beskæftigede lønmodtagere dækker over en øget brug af deltidsansatte i den offentlige sektor.

Statistikken for antal fuldtidsbeskæftigede offentliggøres 13. februar.

 

if(“undefined”==typeof window.datawrapper)window.datawrapper={};window.datawrapper[“epwTx”]={},window.datawrapper[“epwTx”].embedDeltas={“100″:674,”200″:509,”300″:442,”400″:417,”500″:400,”700″:400,”800″:375,”900″:375,”1000”:375},window.datawrapper[“epwTx”].iframe=document.getElementById(“datawrapper-chart-epwTx”),window.datawrapper[“epwTx”].iframe.style.height=window.datawrapper[“epwTx”].embedDeltas[Math.min(1e3,Math.max(100*Math.floor(window.datawrapper[“epwTx”].iframe.offsetWidth/100),100))]+”px”,window.addEventListener(“message”,function(a){if(“undefined”!=typeof a.data[“datawrapper-height”])for(var b in a.data[“datawrapper-height”])if(“epwTx”==b)window.datawrapper[“epwTx”].iframe.style.height=a.data[“datawrapper-height”][b]+”px”});