Rigsrevisionen: Vaccinesalg var dårligt planlagt og udført

Del artiklen:
Salget af Statens Serum Institut blev dårligt forberedt og afviklet

Salget af Statens Serum Institut kan koste staten op mod 1,8 milliarder kroner, vurderer Rigsrevisionen, der betegner forløbet ved salget som “meget utilfredsstillende”. 

Af Arne Ullum

Salget af Statens Serum Institut kan koste staten op mod 1,8 milliarder kroner, vurderer Rigsrevisionen, der betegner salget som “meget utilfredsstillende”. 

Anders Kjøller, [email protected]

Det var dårligt købmandskab, da Sundheds- og Ældreministeriet solgte Statens Serum Institut til den saudiarabiske virksomhed Aljomaih Group for 15 millioner kroner.

I stedet for at indbringe statskassen op mod 285 millioner kroner, kommer salget i stedet til at koste omkring 279 millioner kroner på grund af den lave salgspris, og fordi det saudiarabiske selskab får et nedslag i huslejen på 200 millioner kroner i perioden 2017-2020.

I alt udgør de samlede omkostninger for staten ved salget mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner, står der i Rigsrevisionens beretning.

På den baggrund konkluderer Rigsrevisionen, at “Sundheds- og Ældreministeriets beslutningsgrundlag, forberedelse og gennemførelse af salget af vaccineproduktionen var meget utilfredsstillende”.

På en skala med ni grader af kritik, som Rigsrevisionen benytter, er det den fjerde hårdeste grad af kritik, som en offentlig myndighed kan få.

Satte sig selv i dårlig position

I sin kritik lægger Rigsrevisionen vægt på, at Sundheds- og Ældreministeriet arbejdede med tre scenarier; at fortsætte vaccineproduktionen, at stoppe den eller at sælge den, men at ministeriet for tidligt lagde sig fast på et salg.

“Beslutningsgrundlaget var dog ikke udarbejdet afbalanceret og fyldestgørende, fordi salget overvejende fremstod som den eneste velbegrundede mulighed frem for at lukke eller fortsætte produktionen”, står der i rapporten.

På den måde kan ministeriet have malet sig selv op i et hjørne, vurderer Rigsrevisionen.

“Det kan have betydet, at ministeriet stillede sig i en dårligere forhandlingsposition end nødvendigt.”

Formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), har til Ekstra Bladet været endnu mere udtalt af sin kritik af Sundheds- og Ældreministeriet.

– Det er jo nærmest en lærebog i, hvordan man ikke skal sælge et statsligt aktiv. Der er stort set ikke i forberedelsen den fejl, som de ikke begår, siger han.

Ministeriet afviser kritik

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte en pressemeddelelse som svar på Rigsrevisionens beretning, hvor kritikken blev afvist som “uproportional”. I pressemeddelelsen står der blandt andet, at et salg var den eneste mulighed for på én gang at undgå den underskudsgivende produktion og at bevare arbejdspladser.

“Hertil bemærker ministeriet, at fokus i salgsprocessen har været at minimere statens omkostninger til en underskudsgivende virksomhed samt at bevare de 600 arbejdspladser. Hermed var det eneste relevante scenarie at forsøge at sælge den underskudsgivende virksomhed. Også en nedlukning, der kunne tage flere år, ville være omkostningstung”, står der i pressemeddelelsen.

Sundheds- og Ældreministeriet besluttede i 2014 at sælge Statens Serum Institut, efter at det havde givet underskud siden 2010.