Økonomer ser fortsat fremgang trods dyk i tilliden

Mens den økonomiske tilliden hos voers naboer fortsatte med at stige

Den samlede tillid til dansk økonomi faldt uventet i januar, men det er fordi industrien lider under den høje kronekurs, siger cheføkonom. Til gengæld har tilliden til den økonomiske fremtid ikke været højere i byggeriet siden 2008.

Den samlede indikator for tilliden til dansk økonomi dykkede lidt i januar, og dermed er det første gang i et år, at danskernes tillid til økonomien udvikler sig væsentligt anderledes end hos vores nærmeste naboer. Helt præcist faldt den samlede tillidsindikator fra 1,22 i december til 0,72 i januar.

Kilde: Danmarks Statistik

Trods det uventede dyk i tillidsindikatoren ser økonomerne lyse tider forude for dansk økonomi.

“Optimismen i industrien led et knæk i januar drevet af et kollaps i produktionsforventningerne. Det sker på trods af skyhøj industritillid i euroområdet og særligt i vores største samhandelspartner Tyskland buldrer industrien derudaf. Det kan derfor undre, men en del af forklaringen skal nok findes i den stærke krone, der følger af styrkelsen af euroen den seneste tid,” siger cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank.

Hun forventer derfor en fortsat fremgang i beskæftigelsen.

“Alt i alt tegner konjunkturbarometrene et lyst billede af dansk økonomi og alt peger på at jobopsvinget fortsætter i år. Efter den sløje vækst i tredje kvartal sidste år forventer vi at se langt bedre vækstrater i fjerde kvartal og forventer en samlet vækst på 2,0 procent i år,” siger hun.

Byggeriet jubler

Mens industrivirksomhederne hænger lidt med næbbet, så er der anderledes jubel i industrien, hvor tilliden til den økonomiske fremtid ikke har været større siden 2008.

“Zoomer man ind på bygge- og anlægsbranchen, så har den siden 2013 befundet sig på en opadgående formkurve. I de seneste par år især pga. vækst i boligbyggeriet. Og i januar 2018 ligger nettotallet på et rundt 0. Byggeriets konjunkturbarometer har ellers været negativt lige siden januar 2008, så det må siges at være en mærkedag i dag – og pilen ventes fortsat at pege opad,” siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i bygge og anlæg, er mangel på arbejdskraft ifølge cheføkonomen rykket øverst på listen af udfordringer. I januar-målingen er der dog sket et lille fald – fra 28 til 25 procent – i andelen af byggevirksomheder, der begrænses i produktionen pga. mangel på arbejdskraft.

“Selvom barometret er korrigeret for normale sæsonudsving, kan det ikke afvises, at vinterperioden spiller ind. Til trods for flere år med milde vintre, er 1. kvartal traditionelt det mindst travle i bygge- og anlægsbranchen, så der er ingen grund til at tro, at udfordringen med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft er ved at gå væk af sig selv. Den er kommet for at blive, men det er også en mere positiv udfordring end hvis, der ikke var nok at lave,” siger Bo Sandberg.

aum