Se tallene: Så stor er forskellen mellem smalhals og festen i det offentlige forbrug

Danmark har haft en solid realvækst på over 43 milliarder kroner, når der korrigeres for det såkaldte demografiske træk. Men væksten har været negativ siden 2010. 

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

En opgørelse fra Finansministeriet viser, at den offentlige sektor stort set har skullet klare udgiften til flere borgere uden ekstra bevillinger i perioden fra 2010 til 2016. Mens det såkaldte demografiske træk har medført nye udgifter i gennemsnit på 2,3 milliarder kroner om året, så er det offentlige forbrug kun steget i gennemsnit 0,3 milliarder kroner.

Perioden siden 2010 står i skærende kontrast til nullerne, hvor den daværende borgerlige regering lod de offentlige udgifter stige med gennemsnitligt 8,8 milliarder kroner, mens det demografiske træk kun var på 1,6 milliarder kroner.

 

Fremskrives det offentlige forbrug fra 2001 til 2016, så er det offentlige forbrug steget med 71,9 milliarder kroner, mens det demografiske træk har været 28,6 milliarder kroner. Så set over hele perioden har der været en solidt realvækst i det offentlige forbrug – også efter  at der er korrigeret for det demografiske træk.