Fejl i revisorerklæring forsinker IT-system til refusioner

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udskudt ibrugtagningen af nyt IT-system til beregning af refusioner

Endnu et offentligt IT-system er blevet forsinket. Denne gang skyldes fejlen, at KL og KOMBIT ikke har afleveret en revisorerklæring som dokumenterer, at systemet beregner refusionerne efter loven.

IT-systemet til at styre reformen af refusioner for en række sociale ydelser er blevet forsinket og blev ikke klart til udgangen af januar måned som forventet. Årsagen er, at KL og det fælles kommunale IT-selskab, KOMBIT, ikke har været i stand til at aflevere en revisorerklæring, der dokumenterer, at systemet beregner kommunernes refusioner fra staten korrekt. Det oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

“Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at Ydelsesrefusion fortsat vil have virkning fra 1. januar 2018 til trods for at ikrafttrædelse forsinkes,” skriver ministeren.

Indtil det nye IT-system er køreklart vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgøre statens refusion og kommunernes medfinansering som et acontobeløb, og så vil der ske endelig afregning, når det nye IT-system kører.

Opgørelsen vil ske i det system, som har styret refusioner siden reformen trådte i kraft i januar 2016. Dette system har ifølge ministeren “fungeret upåklageligt”.

Da aftalen om at reformere refusionssystemet blev indgået i 2015, blev det besluttet, at opgaven med at opgøre kommunernes finansieringsbeløb for visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne skulle forankres i selskabet Ydelsesrefusion, der er ejet af KL og kommunerne.

Imidlertid kunne IT-understøttelsen til Ydelsesrefusion ikke være klar ved refusionslovens ikrafttrædelse. Derfor blev der udviklet en midlertidig statslig IT-løsning (Plan B), hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør og afregner statens refusion og kommunernes medfinansiering frem til den permanente kommunale IT-løsning.