KL i klage til pressenævn: TV2-journalist brugte falsk identitet

KL har sendt omfattende klage til Pressenævnet over TV2 i forbindelse med dokumentarprogram, om en tidligere chefs misbrug af organisationens midler.

KL’s kommunikationschef trækker nu TV2 i pressenævnet for at bryde de presseetiske regler i forbindelse med dokumentarprogrammet ‘En rigtig møgsag’. TV2 afviser selv anklagerne. 

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Journalisterne bag TV2-programmet ‘En rigtig Møgsag’ har ifølge en klage fra KL til Pressenævnet groft overskredet god presseskik på en række punkter, blandt andet ved at kontakte KL’s leverandører og forlede dem til at tro, at de ringede fra KL.

Det er blot ét af en række punkter i en omfattende klage, som KL’s informationschef Ida Thuesen har sendt til Pressenævnet i forbindelse med tv-programmet. Dokumentaren satte fokus på KL’s brug af midler med udgangspunkt i en sag om en chef i KL, der måtte forlade sit job efter misbrug af organisationens midler.

TV2 afviser alle kritikpunkter og skriver, at stationen med råbånd kan dokumentere, at journalisterne har oplyst deres korrekte identitet. Over for det udsagn står erklæringer fra tre leverandører til KL, som mener, at de udleverede fortrolige oplysninger i den tro, at de talte med en medarbejder fra KL.

Klagen er den foreløbige kulmination i et opgør mellem KL og TV2. Den består grundlæggende af en mere generel kritik af programmet samt en række konkrete punkter, hvor KL mener, at TV2 har overtrådt de vejledende regler om god presseskik.

“Det er KL’s opfattelse, at TV2 har håndteret denne sag med en uacceptabel tilsidesættelse af grundlæggende og vigtige etiske og journalistiske regler. Det ønsker vi, at gøre TV2’s ledelse opmærksom på. I KL har vi rigtig meget kontakt med medierne, så klagen er samtidig begrundet i et ønske om at få afprøvet grænserne for, hvor langt medier egentlig kan gå. I dette tilfælde oplever vi, at grænserne er seriøst overskredet, og det vil vi gerne have afprøvet i pressenævnet,” siger kommunikationschef i KL Ida Thuesen.

Pressenævnet skal alene forholde sig til, om de vejledende regler for god presseskik er overtrådt, og derfor vil de fire medlemmer næppe bruge meget tid på KL’s klager over programmets kvalitet og sendetidspunkt lige op til kommunalvalget.

Til gengæld er der tre centrale klagepunkter, hvor Pressenævnet skal afgøre om KL eller TV2 har ret.

Klagepunkt 1: Journalistene brugte falsk identitet

“Morten Eggert og Maja Grønbæk (medarbejder hos Dokumentarkompagniet [, som producerede programmet for TV2]) har udgivet sig for at være andre end dem, de er, for at få oplysninger om KL bl.a. hos forskellige eksterne leverandører,” hedder det i klagen.

TV2 har i et svar på en tidligere klage afvist, at journalisterne har udgivet sig for at være andre, end de er, og ifølge TV-stationen kan dette dokumenteres med lydoptagelser af  telefonsamtaler. I et enkelt tilfælde efter en omstilling mellem flere afdelinger i Illums Bolighus har journalisten dog ikke oplyst, at han kommer fra Dokumentarkompagniet, hvilket ifølge TV2 er en fejl.

Derudover påpeger TV2, at “det forekommer heller ikke logisk, at de to medarbejdere skulle oplyse deres rigtige mailadresser, hvis de ville udgive sig for at være en anden, end dem selv.”

Det fremgår ikke af materialet, om journalisterne oplyste kilderne om, at de var journalister, eller blot at de kom fra Dokumentarkompagniet.

KL har til gengæld indsamlet erklæringer fra tre leverandører, som siger, at journalisterne udgav sig for at være medarbejdere i KL. De tre leverandører er Radisson, Trine K Travel Design samt Illums Bolighus.

Klagepunkt 2: Skjulte lydoptagelser uden rimelig grund

TV2 bragte i programmet en række lydoptagelser med KL’s informationschef Ida Thuesen i relation til en behandling af en aktindsigt. Der er enighed om, at Ida Thuesen ikke havde givet tilladelse til optagelsen eller at denne kunne bruges i programmet.

Dermed er det en skjult optagelse, og brugen af den slags kræver ifølge de presseetiske regler, at “den samfundsmæssige interesse klart overstiger den enkeltes krav på beskyttelse, og den journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde”.

Konflikten er her, om dette krav er opfyldt. KL påpeger i sin klage, at der “hverken optræder fakta eller anden form for afgørende kommentarer i de pågældende optagelser”, og KL mener derfor, at de alene er brugt som et dramaturgisk redskab.

Klagepunkt 3: TV2 stolede mere på fyret medarbejder end bestyrelsesnotat

Ifølge reglerne har KL først skulle klage til TV2, og i svaret fra TV-stationen oplyses det, at tilrettelæggeren har haft adgang til en fortrolig intern redegørelse fra KL’s ledelse til bestyrelsen.

Dermed ligger det fast, at tilrettelæggeren har haft to primære kilder at arbejde med. En fyret medarbejders udsagn og det fortrolige bestyrelsesnotat.

Ifølge KL har TV2 på et række væsentlige punkter valgt at tilsidesætte oplysningerne i den fortrolige redegørelse til bestyrelsen og istedet valgt at satse på oplysningerne fra en afskediget medarbejder. Dermed har TV2 ifølge KL’s opfattelse tilsidesat en bestemmelse i de pressetiske retningslinjer om, at “kritik bør udvises overfor nyhedskilder, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt”.

KL opridser herefter en række punkter, hvor TV2 har valgt at bruge den fyrede medarbejders udlægning af et sagsforløb, selv om de var i strid med oplysningerne i redegørelsen.

TV2 har i sit svar til KL klart afvist, at journalisten ikke har forholdt sig kritisk til den fyrede medarbejders oplysninger:

“Dokumentarkompagniet har haft adgang til en fortrolig redegørelse til KL’s bestyrelse i forbindelse med et bestyrelsesmøde 24. august 2017, hvor der er overensstemmelse med den ledende medarbejders fortælling om sagsforløbet og det, KL’s direktion her oplyser bestyrelsen. Endelig har Dokumentarkompagniet krydstjekket de udsagn, der lægges frem fra hans indberetning, med de eksisterende bilag samt med kilder både i KL’s bestyrelse og personer med afgørende kendskab til de pågældende forhold. Hver gang er hans oplysninger blevet bekræftet,” hedder det i svaret.

Pressenævnet skal nu formelt have et svar fra TV2 på klagen, og derefter kan KL kommentere TV2’s svar. Derfor vil der gå nogle måneder inden nævnet træffer en afgørelse.

Forfatteren bag denne artikel har i forbindelse med programmets udsendelse skrevet en kritisk anmeldelse af programmet, ligesom Arne Ullum deltog i en debat på Radio 24-7 om programmets kvalitet, hvor han kritiserede tilrettelæggeren for dårligt journalistisk arbejde.