Ny oversigt over gælden til det offentlige: Jyderne skylder mindst

Jyderne har langt mindre gæld til det offentlige end borgerne i de sjællandske kommuner uden for hovedstaden. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Det er de fattige og borgere på Sjælland uden for hovedstadsområdet, som topper listen over skylderne til det offentlige. Til gengæld fylder danskere i udlandet meget lidt i gældsregisteret.

Det er den overordnede konklusion af en større analyse af danskernes restancer til det offentlige, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag.

Analysen omfatter alle privatpersoners gæld til det offentlige, og dermed omfatter analysen for eksempel ikke virksomhedsrestancer, inddrivelses- og opkrævningsrenter samt politibøder og andre ikke-rentebærende restancer.

Tallene er ikke renset for de små-restancer, som et bredt flertal i Folketinget i 2017 valgte at afskrive.

De fattige kan ikke betale

Ud af de samlede restancer på 56 milliarder kroner stammer de 48 milliarder kroner fra personer, som stadig bor i Danmark, og som skylder mere end 50.000 kroner.

Ser man på personer med bopæl i Danmark, så findes næsten halvdelen af restancerne (48 procent) over 50.000 kroner hos personer med en indkomst på under 200.000 kroner.

Ikke alene er indkomsterne relativt lave for en stor del af personerne med restancer på mere end 50.000 kroner – det samme gælder formuerne.

To tredjedele af restancerne ligger hos personer med negativ formue, og i alt 33 procent. af restancerne ligger hos personer med negativ formue og indkomst under 200.000 kroner.

“De lave indkomster og små formuer betyder samlet set, at mulighederne for tilbagebetaling af restancerne må formodes at være begrænsede,” hedder det i analysen.

Faktisk er der kun restancer på 8,2 miliarder kroner hos borgere med en indkomst over 200.000 kroner og en positiv formue – altså de borgere, hvor det er nemmest at inddrive pengene.

Store geografiske forskelle på gældens størrelse

Der er tydelige geografiske forskelle på, hvor stor en gæld borgerne i gennemsnit har til de offentlige kasser. Der er både færre skyldnere i Jylland, og de skylder mindre i gennemsnit, og dermed bliver gennemsnitsgælden pr. borger markant lavere.

Modsat er særligt borgerne i de sjællandske kommuner plaget af den største gennemsnitlige gæld til det offentlige.

8.765 personer skylder samlet over 20 milliarder

Ikke alene er gælden ulige geografisk fordelt. Der er også store forskelle på gældens størrelse hos skyldnerne.

Ud af de 658.000 borgere med gæld til det offentlige, så skylder næsten halvdelen under 5.000 kroner. Til gengæld er der bare 8.765 personer med restancer over en million kroner, som samlet skylder 20,9 milliarder kroner.

Danskere i udlandet skylder otte milliarder kroner

31.700 personer med bopæl uden for Danmarks grænser, skylder i alt tre milliarder kroner. Også blandt udlandsskylderne er der en meget skæv fordeling af gælden.

18 procent af udlandsskylderne tegner sig således for 93 procent af gælden, mens de resterende 82 procent blot tegner sig for syv procent.