KL brugte påstået juridisk bistand til Carl Holst som grundlag for fyring

Nye oplysninger i sagen om en fyret vicekontorchef viser, at KL brugte en påstået juridisk assistance til tidligere regionsrådsformand Carl Holst som grundlag for fyring af kontorchefen.
KL fyrede en vicekontorchef med henvisning til en bemærkning han selv var kommet med, om at have ydet juridisk bistand til Carl Holst. Men ifølge KL’s journaler er det uklart, om Carl Holst overhovedet fik den påståede bistand. Læs om de nye oplysninger fra dokumenter til Pressenævnet her.
Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

KL brugte ifølge dokumenter indleveret til Pressenævnet, en vicekontorchefs påstand i et TV2-program om hans egen omfattende juridiske assistance til den tidligere regionsformand Carl Holst som et afgørende argument for at afskedige den pågældende vicekontorchef.

Umiddelbart ligner det en bombe i sagen om mulig juridisk assistance til den tidligere regionsrådsformand, men kilder i KL fortæller til NB-Økonomi, at KL alene brugte vicekontorchefens påstand som et element i en fyringssag. Reelt ved KL ikke, om der er ydet juridisk bistand. Der er således ingen spor af bistanden i hverken journaler eller mails. Men vicekontorchefen skulle selv have sagt fra, hvis han lavede noget, han selv fandt var ulovligt eller uden for KL’s opgavefelt.
KL gik ind i sagen, fordi et juridisk notat fra advokatfirmaet Kromann Reumert til Region Syddanmark i Carl Holst-sagen udlagde juraen på en måde, der ville begrænse borgmestres råderum i deres daglige arbejde.

Oplysningen om baggrunden for afskedigelsen af vicekontorchefen indgår i en fortrolig redegørelse fra KL’s ledelse til bestyrelsen, som refereres i pressenævnssagen.

Umiddelbart modstridende oplysninger fra KL

Heraf fremgår det ifølge TV2’s svar til KL, at vicekontorchefens udsagn i programmet om, “at han gav juridisk bistand til Carl Holst i et omfang, der ifølge KL’s egen formulering ‘har oversteget en saglig varetagelse af KL’s interesser’, ifølge KL var årsag til hans afskedigelse.”

KL skriver i sin klage til pressenævnet, at “KL anså TV2’s anonyme kildes eventuelle arbejde for Carl Holst, som efter hans egen opfattelse lå ud over KL’s legitime interesse, for problematisk, og at hele sagen havde en afgørende betydning for afskedigelsen af vedkommende.” KL bekræfter i dag, at det var vicekontorchefens egen vurdering, at han havde foretaget noget, der lå udover KL’s legitime interesser, og ikke KL’s.

Men samtidig påpeger KL i sin klage, “at KL havde en helt legitim grund til at beskæftige sig med det notat, som advokatfirmaet Kromann og Reumert udarbejdede for region Syddanmark ifbm. Carl Holsts sag. […] Af redegørelsen fremgår det at KL’s rolle var at “sikre, at der ikke skete indskrænkninger i borgmestres muligheder. KL gik ind i sagen på baggrund af en konkret henvendelse fra en borgmester, som havde set det pågældende notat.”

Argument for en afskedigelse

Kilder i KL oplyser til NB-Økonomi, at den umiddelbare selvmodsigelse handler om, at embedsmænd skal gøre “anskrig” til deres leder, direktøren eller en anden fra ledelsen, hvis de oplever at der foregår noget i strid med reglerne – og det gælder i særlig grad medarbejdere med chefansvar”.

Umiddelbart var KL’s primære anke mod vicekontorchefen, at han havde kendt til det misbrug af midler, som fandt sted, men først henvendte sig til ledelsen om sagen, da en anden medarbejder havde afsløret det for ledelsen. Altså en sag uden nogen sammenhæng med KL’s interesse for Carl Holst-sagen.

Men vicekontorchefen skulle også have gjort “anskrig”, hvis hans egen påstand om juridisk bistand til Carl Holst ud over KL’s legitime varetagelse af kommunernes interesser, var korrekt.

Vicekontorchefen foretog aldrig sådan en orientering, selvom vicekontorchefen fastholdt  at leverancen af juridisk bistand havde fundet sted. Derfor blev den juridiske bistand et vigtig element i afskedigelsessagen. Populært sagt havde den erfarne jurist her sat sig selv juridisk skakmat.

Ingen i KL’s ledelse ved i dag, om den påståede juridiske assistance “ud over KL’s legitime interesser” fandt sted eller ej. Den fremgår nemlig hverken af journaler eller mails. Men det var heller ikke afgørende i den snirklede jura for embedsmænd, fordi vicekontorchefen selv fastholdt, at den havde fundet sted.