Fynske kommuner foreslår fastfrysning af folketals-udligning

Del artiklen:
Borgmesteren i Faaborg-Midtfyn

Fire fynske kommuner foreslår en midlertidig fastfrysning af enhedsbeløbet i udligning for faldende folketal. Det kan sende op til en milliard kroner over i pulje til udfordrede kommuner.

Af Arne Ullum

Fire fynske landkommuner frygter, at politikerne ikke når at gennemføre en udligningsreform inden sommerferien, og derfor foreslår de nu, at Økonomi- og Indenrigsministeriet midlertidigt fastfryser enhedsbeløbet i den del af den kommunale udligning, som fordeles efter faldende folketal.

“Hvis der ikke kommer en reform inden sommerferien, så mener vi [fire fynske landkommuner], at det her kriterie er så skævt, at man er nødt til at pille det ud og finde en midlertidig løsning,” siger borgmester Hans Stavnsager (A) fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forslaget fra de fire kommuner kommer efter, at det nu står klart at tre af dem helt mister tilskuddet i 2019, hvis ikke reglerne ændres.

Han foreslår konkret, at ministeriet låser det enhedsbeløb, som hver mistet borger i folketalskriteriet udløser på 2017- eller 2018-niveau.

Kan flytte op til milliard kroner over i særpulje

Princippet er, at kommunerne får et tilskud for nedgangen i folketallet de seneste fem år opgjort efter en kompleks formel. Beløbet pr. mistet borger er fordoblet fra 2017 til 2019, fordi der er en fast pulje på godt to milliarder kroner til fordeling samtidig med at antallet af borgere som er omfattet af kriteriet er, faldet fra 28.387 i 2017 til forventet 14.512 i 2019 ifølge en prognose fra analysefirmaet Dataproces.

Det betyder, at tilskuddet til hver mistet borger i folketallet er steget fra knapt 70.000 i 2017 til forventet godt 135.000 i 2019.

“Hvis hvis man låser niveauet fast nu, så bliver der nogle penge i overskud, og de penge kunne man så lægge over i den pulje til særligt udfordrede kommuner og fordele dem den vej rundt,” siger Hans Stavnsager. Han peger på, at ministeriet tilsyneladende i 2017 har brugt puljen til udfordrede kommuner til at kompensere for store fald i udligningen på grund af faldende folketal.

“Men puljen løber jo hurtigt tør, hvis alle os, der ryger ud, efterhånden skal have fra den,” siger han.

Det fynske forslag vil give et tilskud til puljen på omkring een milliard kroner, hvis man låser på 2017-niveauet og cirka det halve, hvis man låser på 2018-niveauet.

“Det er måske ikke den mest elegante løsning sådan rent teknisk, men politisk kunne det være holdbart,” siger borgmesteren.