Minister: Sønderjydske kommuner skal fortsat kun kompenseres delvist via særpuljer

Del artiklen:
De sønderjyske kommuner skal ikke forvente

De sønderjyske kommuner skal ikke regne med at andel i skatterne fra tyske pendlere. Minister fastholdet i et svar til Folketinget, at kommunerne også i fremtiden må nøjes med delvis kompensation for udgifterne til pendelerne via den særlige pulje til vanskeligt stillede kommuner.

Af Arne Ullum

De sønderjydske kommuner, som er belastet af udgifter til grænsependlere uden at få del i skatteindtægterne, skal tilsyneladende ikke forvente hjælp i det udspil til justering af den kommunale udligning, som snart kommer fra Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Mens ministeren i en række andre sager har henvist til, at en problemstilling er omfattet af den kommende rapport om udligning, så fastholder Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i et svar til den sønderjydske socialdemokrat Jesper Petersen, at det mest hensigtsmæssige er at de sønderjydske kommuner kompenseres via særtilskud.

Aabenraa Kommune har cirka 3.500 grænsependlere, og det er cirka halvdelen af alle de grænsependlere, som kommer sydfra, og her er borgmester Thomas Andresen (V) ikke imponeret over svaret.

“Det ligner et standsvar, og jeg tvivler på at det har været politisk behandlet,” siger han.

Borgmester vil ikke have almisser

Foreløbigt må de sønderjydske kommuner også i fremtiden se frem til delvis kompensation via §16 puljen. Problemstillingen er, at staten indkasserer hele skatten fra grænsependlerne, mens kommunerne har udgiften til sygedagpenge og børnepasning samt nogle mindre udgiftsposter til fleksjob, revalidering mv.

For Aabenraa Kommune er regnskabet ifølge borgmesteren, at kommunens grænsependlere betataler cirka 50 millioner kroner i skat, mens kommunen har direkte udgifter for cirka 11 millioner kroner.

“Vi mener ikke kun, at vi skal have kompensation for udgifterne, men også at vi skal have indtægterne – altså de 50 millioner kroner om året,” siger Thomas Andresen. Det begrunder han med, at pendlerne i andre kommuner ville være bosatte borgere, som kommunen fik skat fra. Samtidig peger han på, at kommunerne i Østdanmark takket være særlige aftaler får skatteindtægterne fra de svenske pendlere.

I svaret understreger ministeren, at “særtilskuddet fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation, og at der derfor ikke er en eksakt andel af det tildelte særtilskud, der kan tilskrives udgifterne til grænsependlere.”

I 2017 havde Aabenraa Kommune opgjort kommunens tab til 13,5 millioner kroner, men fik kun samlet 8,9 millioner kroner fra særtilskudspuljen.

“Vi vil ikke have almisser. Vi vil have de penge, som pendlerne betaler i skat,” siger borgmesteren.

Han peger desuden på, at selvom pendlerne har sygesikringskort og ret til en række serviceydelser fra kommunen, så tæller de ikke med i folketallet og dermed i grundlaget for den kommunale udligning.

“Vi håber stadig, at det vil lykkes de sønderjydske folketingsmedlemmer at få det her problem løst ved den ændring af den kommunale udligning, som kommer til sommer,” siger Thomas Andresen.