KL kræver flere penge som kompensation for manglende afbureaukratisering

KLs formand Martin Damm kræver ekstra penge fra staten
KL kræver ekstra penge ved forårets kommunehandlinger, fordi staten ikke har leveret de lovede afbureaukratiseringer. Det sagde KL-formand Martin Damm i sin afskedstale til KL-topmødet i Aalborg.
Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.eu
Når regeringen ikke kan levere de lovede regelforenklinger, så må den i stedet levere flere penge til kommunerne.
Så enkelt er logikken hos KL-formand Martin Damm, der i sin tale på det kommunalpolitiske topmøde i Aalborg, kritiserede regeringen for ikke at have leveret de lovede afbureaukratiseringer.
“I sidste økonomiaftale blev vi enige med regeringen om, at de skulle levere en række regelforenklinger og styringstiltag, som skulle frigøre i alt 525 mio. kroner i vores økonomi her i 2018. Men vi må bare konstatere, at det halter gevaldigt for staten med at nå i mål,” sagde Martin Damm.
Kun 23 af 54 afbureaukratiseringer er gennemført
Ifølge en opgørelse fra KL har regeringen kun gennemført 23 af de lovede 54 tiltag. Og det gør det dyrere at drive kommunernes service, og de penge vil KL have fra regeringen.
“Vi er helt med på, at vi skal fastholde et bredt effektiviseringsfokus for at skabe råderum til de lokale prioriteringer. Men når vi ikke får regelændringer og frihedsgrader, og når Folketinget gang på gang pådutter os nyt, unødvendigt bureaukrati. Ja, så er vi nødt til at have penge i stedet for. Mit budskab til regeringen er derfor helt klart: Jo mindre I kan levere ift. regelforenklinger, jo flere penge skal der til for at dække de stigende udgifter,” sagde Martin Damm.