For første gang siden 2013 stiger antallet af offentlige ansatte markant

Vækst i den offentlige sektor er en forudsætning for at hjulene holdes i gang i den private sektor

Antallet af offentligt ansatte steg i slutningen af 2017 for første gang markant siden 2013. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Af Laura Bannebjerg, laura@nb-okonomi.dk

Efter fire år med konstante fald i antallet af offentligt ansatte vendte udviklingen for alvor i slutningen af 2017. Efter en svag stigning i den offentlige beskæftigelse i andet og tredje kvartal var der i fjerde kvartal en vækst på 0,2 procent sammenlignet med kvartalet før, hvilket svarer til 1452 medarbejdere.

Væksten i antallet af offentligt ansatte betyder, at balancen mellem antallet af offentligt ansatte endnu ikke er genoprettet fra niveauet før krisen i 2008.

”Træder man et skridt længere væk, kan man imidlertid konstatere, at der ved udgangen af 2017 stadig var lidt flere beskæftigede (713.500) i den offentlige sektor end der var før finanskrisen i begyndelsen af 2008 (712.000). Men i den mellemliggende periode steg den offentlige beskæftigelse først ganske markant fra 2008 til 2010 som en del af krisebekæmpelse, for derefter mest at være gået nedad. Omvendt er den private beskæftigelse endnu ikke helt tilbage på førkriseniveauet”, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Den private sektor er afhængig af den offentlige 

Ifølge Bo Sandberg er en stigning i den offentlige beskæftigelse dog ikke nødvendigvis negativ. Han mener nemlig, at vækst i den offentlige sektor er en forudsætning for at hjulene holdes i gang i den private sektor.

”Det er bestemt ikke noget mål i sig selv, at der skal være færre offentligt ansatte. Hvis der er et misforhold mellem den offentlige og private sektor, så er det snarere den private sektor, der er for lille end det er den offentlige sektor, der er for stor. Det er vitale samfundsopgaver der varetages af den offentlige sektor. Erhvervslivet ville være ilde stedt, hvis ikke de privat ansatte kunne få passet børn, komme på hospitalet og nyde godt af vores uddannelsessystem, infrastruktur og ældreomsorg. Således er den offentlige og private sektor hinandens forudsætninger og ikke hinandens modsætninger”, siger Bo Sandberg og tilføjer:

”Derfor bør man heller ikke stirre sig blind fx på en rigid nulvækst i den offentlige sektor. Men når det er sagt, bør der stræbes efter en højere økonomisk vækst i den private sektor end i den offentlige. Hvis dette gennem en årrække er tilfældet, så falder skattetrykket helt automatisk.