Nye ghettomilliard reducerer effekt af udlingsudspil

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp glæder sig, hvis kommunen får 6-10 millioner kroner fra den nye ghettoplan. Men det opvejer kun en lille del af de over 50 millioner kroner, som kommunen står til at miste på en ændret kommunal udligning.

Ny ghettotilskud gavner kommuner med mange ikke-vestlige indvandrere. Dermed opvejer det nye initiativ en del af effekten af det forslag til ændring i den kommunale udligning, som regeringen har foreslået.

Af Arne Ullum, arne@ullum.eu

Den nye ghettomilliard vil reducere effekten af det forslag til ændret udligning, som regeringen har spillet ud med, og reducere gevinsten for land- og yderkommunerne og omvendt reducere tabet for særligt de store bykommuner og vestegnskommunerne.

Den største effekt fra forslaget til ny udligning er, at et revideret datagrundlag for udlændinges uddannelse og udgifterne i den særlige udlændingeudligning vil flytte penge fra kommuner med mange højtuddannede udlændinge og mange udllændinge generelt til kommuner med færre udlændinge.

Den nye ghettomilliard gør det modsatte. Den tager penge fra kommuner med få ikke-vestlige indvandre og flytter dem til kommuner med mange ikke-vestlige indvandrere.

Ishøj Kommune, der står til at tabe over 50 millioner kroner ved en ændret udligning, kan eksempelvis se frem til at få omkring ni millioner i gevinst fra ghetto-milliarden.

Og den effekt møder glæde i Ishøj, som er den kommune i Danmark, der bliver hårdest ramt af de foreslåede ændringer i udligningssystemet.

“Vi har ingen ghettoer, men vi har mange ikke-vestlige indvandrere og kan det betyde, at vi kan få del i pengene, så vil vi være glade.  Det er kun glædeligt, hvis det kan komme i spil. Alt skal bruges i den her forbindelse, når vi får de store problemer, som vi kan se i øjeblikket på grund af de foreslåede ændringer til udligning,” siger borgmester Ole Bjørstorp.

Sådan virker det nye tilskud

Resultattilskud 1:

Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som er i mindst 380 timers ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal i året sammenlignet med året før.

For selvforsørgede uden for arbejdsmarkedet, hvor kommunen ikke sparer ydelsen, når de kommer i arbejde, udgør den kontante belønning 50.000 kr. Det forhøjede resultattilskud har til hensigt at skabe et ekstra incitament til bl.a. at få flere kvinder med ikke-vestlig oprindelse i beskæftigelse.

Resultattilskud 2:

Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som i de tre foregående år har været i mindst 380 timers ustøttet og sammenhængende beskæftigelse pr. kvartal sammenlignet med året før.

Resultattilskud 3:

Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår mindst 02 i samtlige af de 6 karakterer i de 3 bundne prøver i dansk og matematik.

Resultattilskud 4:

Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår et karaktergennemsnit i de 8 karakterer i de 5 bundne prøver, som er højere end landsgennemsnittet for målgruppen året før.

Resultattilskud 5:

Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikkevestlig indvandrer og efterkommer i alderen 16-25 år, som færdiggør en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.