Land- og yderkommunerne har stadig markant færre elever i hver klasse, men nye tal fra Danmarks Statistik viser, at forskellen mellem land og by langsomt indsnævres. Se tallene for alle kommuner her – og hvilke seks hovedstadskommuner der har landets højeste klassekvotienter.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.eu

Forældrene i land- og yderkommuner kan stadig glæde sig over, at der er færre elever i klaserne end i de store bykommuner.

Men nedlæggelsen af skoler fortsætter med at udligne forskellen og derfor er det også generelt i land- og yderkommunerne, at klassekvotienterne stiger. Det viser de nye tal fra Danmarks Statistik.

Seks hovestadskommuner har landets højeste klassekvotienter

På landsplan var der i 2017 i gennemsnit 21,5 elever i hver klasse, hvilket var et marginalt fald på 0,1 sammenlignet med 2016.

Seks kommuner havde i 2017 en gennemsnitlig klassekvotient over 23, og de ligger alle i hovedstadsområdet.

Modsat ligger alle 14 kommuner med en klassekvotient under 20 i yderområder, hvor alene den geografiske afstand gør det svært at optimere klassekvotienterne.

78 kommuner har mellem 20 og 23 elever i klasserne

Dermed ligger 78 ud af Danmarks 98 kommuner indenfor et spænd fra 20 til 23 elever i klasserne.