Hovedstaden bakker op bag S-krav om nye penge til provinsen

Borgmester Steen Christiansen har sendt et brev til samtlige ministre, med opfordring til at finde nye penge, hvis regeringen vil prioritere særlige områder i provinsen.

De 34 hovestadskommuner har sendt et brev direkte til alle ministre. Her advarer de skarpt mod at tage flere penge fra hovedstaden. Skal områder i provinsen prioriteres, skal det ske ved at tilføre flere statspenge til kommunerne.

Af Arne Ullum, [email protected]

Hovedstadskommunerne bakker nu direkte op bag Socialdemokratiets krav om, at regeringen skal finde nye penge til kommunerne, hvis den vil prioritere kommuner i provinsen ved de igangværende forhandlinger om udligning.

“Hvis regeringen ønsker at prioritere flere midler til udvalgte områder i Danmark skal det ikke ske på bekostning af hovedstadsområdet, hvor bidraget til resten af landet i forvejen er stort og hvor en række kommuner løfter en stor social opgave. En politisk prioritering af midler bør derfor finansieres via statskassen ved at udligningssystemet tilføres ekstra finansiering,” hedder det i et brev fra hovedstadskommunerne til samtlige medlemmer af regeringen.

Det er borgmester Steen Christiansen fra Albertslund, der står som afsender på brevet. Han siger til NB-Økonomi, at hovedstadskommunerne anerkender, at der er 5-8 kommuner i provinsen, som har behov for et løft.

“Men pengene skal ikke komme fra hovedstaden,” siger han. I brevet påpeger hovedstadskommunerne, at “borgerne i hovedstaden i forvejen har færre penge til rådighed til sig selv end en tilsvarende familie i Jylland.”

Hovestaden taber stadig – selv om mange provinskommuner taber mere

Brevet kommer bare et par dage efter NB-Økonomi offentliggjorde indholdet af regeringens seneste udspil til en politisk aftale, som på markante områder går hovedstadens vej.

Ud over en lavere udligning selskabsskat reducerer forslaget udligningen til provinskommunerne, fordi den særlige udligning til kommuner med højt strukturelt underskud fokuseres, ligesom den særlige støtte til kommuner med faldende folketal skæres  med over 1,5 milliard kroner om året. Til gengæld får de rige nordsjællandske kommuner lov til at beholde en større del af deres skatteindtægter.

Samtidig vil regeringen som led i en udligningsaftale fjerne det særlige finansieringstilskud, som provinskommunerne får en større andel af end hovedstaden.

Hovedstadskommunernes problem er blot, at selvom regeringens nye forslag afgørende rykker balancen i hovedstadens favør, så sker det primært ved, at en række provinskommuner taber endnu mere end hovedstadskommunerne.

Det skyldes to forhold. Den primære er, at regeringen stadig vil revidere dataene for udlændinges uddannelse og følge en anbefaling fra en tidligere analyse om at sænke beløbet i den særlige udlændingeudligning. Derudover vi fjernelsen af den særlige finanseringstilskud på 3,5 milliarder kroner stadig ramme hovedstadskommunerne, selv om det rammer meget hårdere i provinsen.

Hovedstaden afviser, at der er tale om fejl på udlændingeområdet

Steen Christiansen siger til NB-Økonomi, at det afgørende for hovedstadskommunerne, at der ikke tages endnu flere penge ud af hovedstadens økonomi, og at hovedstadskommunerne ikke er enige i at revisionen af udlændingedataene er udtryk for en fejlretning, og derfor opfatter det som en skærpelse af udligningen.

Hovedstadskommunerne advarer i sit brev direkte regeringen mod at fjerne penge fra de indvandrertunge kommuner på Vestegnen.

“Derudover skal der også sikres finansiering til de kommuner, som har en høj koncentration indbyggere med ikke-vestlig baggrund. Disse borgere har ofte et lavt uddannelsesniveau og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilstrækkelige midler er i den sammenhæng en forudsætning for, at intentionerne i regeringens ghettoudspil skal lykkes,” hedder det i brevet.

 


Fakta: Læs hele brevet til ministrene her: