Historisk få borgere er på offentlig forsørgelse

Der var 17.100 færre personer på offentlig forsørgelse i 2017 end året før. Det er et historisk lavpunkt. Se tallene for alle kommuner her.

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse, hvis man undtager studerende på SU, er på det laveste niveau, siden Danmarks Statistik begyndte at måle tallet.

– Der var i gennemsnit 731.700 øvrige offentligt forsørgede 16-64-årige i 2017, hvilket er det laveste niveau i statistikkens 11-årige historie, skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

De 731.700 på offentlig forsørgelse var et fald på 17.100 i forhold til 2016.

Geografisk set er faldene størst i de mange af klassiske udkantsområder, mens tallene angiveligt er ved at nå et niveau i mange vækstkommuner, hvor faldtakten tager af.

15.900 færre på tidlig tilbagetrækning

Kigger man dybere i tallene er der fald over næsten hele linjen, når det kommer til personer på offentlig forsørgelse.

Antallet af førtidspensionister er dykket med over 6000 til 202.826, og antallet af folk på efterløn er faldet med små 10.000 til 60.614.

Der har også været mærkbare fald i antallet af personer, der var kontanthjælp eller integrationsydelse.

– Fra 2016 til 2017 blev der 15.900 færre på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Faldet skyldtes 9600 færre på efterløn, 5400 færre på førtidspension og 800 færre på fleksydelse.

– Fra 2016 til 2017 blev der 5900 færre kontanthjælpsmodtagere, som hverken var ledige eller i aktivering. Samtidig var der 1700 færre integrationsydelsesmodtagere, som ligeledes hverken var ledige eller i aktivering, skriver Danmarks Statistik.

I modsatte retning trækker antallet af nettoledige og personer på barselsdagpenge. For sidstnævnte er tallet steget med omkring 5000 til 54.597.

Medregner man antallet af SU-modtagere i det samlede antal danskere på offentlig forsørgelse, ligger det på lige over en million.

I 2017 var der 324.416 personer på SU – en lille stigning. Dermed er lang tids stigning stagneret.

– Antallet af SU-modtagere var kraftigt stigende fra 2008 til 2015, idet der kun var 203.400 SU-modtagere i 2008, skriver Danmarks Statistik.

aum/ritzau/


Fakta om statistikken

Statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige (OF-statistikken) giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige.

Kilde: Danmarks Statistik