Se udviklingen over antallet af anbragte børn i kommunerne

De fleste kommunerne har de seneste fem år haft et stort set uændret antal unge anbragt udenfor hjemmet. Men enkelte kommuner har en kraftig udvikling. Se tallene for alle kommuner her.

Af Laura Bannebjerg

Tallene viser, om der har været en procentvis stigning eller et fald i antal anbragte børn og unge i kommunerne. Ved de fleste kommuner ses det, at der har været en mindre ændring i antal anbragte børn og unge, hvor kun få kommuner har haft et markant fald.