Udligning: Regeringen tilbyder Socialdemokratiet 700 mio. kr. i kompensation til hovedstads- og storbykommuner

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har tilbudt Socialdemokratiet at kompensere hovestads- og storbykommunerne for en stor del af det tab, som de stod til i forbindelse med en ændring af den kommunale udligning. (arkivfoto)

Regeringen har tilbudt Socialdemokratiet at bruge op imod 700 millioner kroner årligt på at kompensere hovedstads- og storbykommunernes tab ved en ændring af den kommunale udligning. Samtidig tilbyder regeringen omfattende overgangsordninger.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.eu

Regeringen har ifølge flere kilder tæt på forhandlingerne tilbudt Socialdemokratiet en aftale, som indeholder meget store varige kompensationer til primært hovedstads- og storbykommunerne, som sikrer at ingen taber mere end 0,45 procent af deres skattegrundlag, når effekten af en ændret kommunal udligning er fuldt indfaset.

Regeringen vil ifølge flere kilder bruge op imod 700 millioner kroner på at kompensere hovedstads- og storbykommunerne, og de penge skal ifølge det oplyste komme gennem en reduktion af det særlige finanseringstilskud, som kommunerne de seneste år har fået ved de årlige aftaler om kommunernes økonomi. Hidtil er den største del af tilskuddet blevet brugt som en særlig hjælp til den fattigste halvdel af kommunerne.

Regeringen har i sit tidligere forslag krævet det særlige finanseringstilskud, som i år er på 3,5 milliarder kroner, helt fjernet. Oplægget til Socialdemokratiet siger angiveligt intet om, hvad der skal ske med den del af finansieringstilskuddet, som ikke skal bruges til den nye kompensationsordning.

Samtidig tilbyder regeringen Socialdemokratiet vidtgående overgangsordninger, som betyder at særligt hovedstadskommunernes tab reduceres yderligere de første år.

Socialdemokratiet på vej til at afvise regeringens forslag

Det er uklart, hvordan Socialdemokratiet har meldt tilbage til regeringen. Men kilder i partiets kommunale bagland oplyser, at Socialdemokratiets forhandlere er på vej til at afvise regeringens forslag. Det skyldes formentligt, at pengene til den særlige kompensation ikke kommer fra staten, men derimod fra kommunerne selv i form af en reduktion af det såkaldte finanseringstilskud. Socialdemokratiet havde krævet 1,5 milliarder fra staten til kommunerne.

Forslaget fra regeringen understreger, at Liberal Alliance og særligt De Konservative har fået overbevist Venstre om, at regeringen bør gå meget langt for at reducere tabene for særligt hovedstadskommunerne i forhold til de forslag, som kom fra det særlige Finansieringsudvalg.

Regeringen har afvist forslag fra Dansk Folkeparti

Det billede styrkes af, at regeringen angiveligt meget klart har afvist et forslag fra Dansk Folkeparti, som skulle sikre, at det partiet kalder “de to fejl på udlændingeområdet” bliver rettet uden nævneværdig kompensation til især hovedstadskommunerne.

Kilder med indsigt i Dansk Folkepartis oplyser, at partiet har foreslået regeringen en såkaldt smal model, hvor man grundlæggende kun gennemfører revisionen af data for udlændinges uddannelse og ændrer udgiftsbeløbet i den særlige udlændingeudligning på linje med anbefalingerne fra Finansieringsudvalget. Dermed lægger forslaget ifølge det oplyste op til at droppe stort set alle andre foreslåede ændringer – herunder også planen om at afskaffe det særlige beskæftigelsestilskud, som skulle være lagt ind i den generelle kommunale udligning.

DF-forslag vil koste hovedstads- og storbykommunerne dyrt

Det er uklart, hvordan Dansk Folkepartis model præcist vil påvirke de enkelte kommuner, men den betyder grundlæggende, at især hovedstadskommunerne fremadrettet kommer til at miste næsten hele det beløb, som de har fået ekstra på grund af den manglende registrering af udlændinges uddannelse og som følge af, at udgiftsbeløbet i den særlige udlændingeudligning ifølge en analyse fra Finansieringsudvalget helt tilbage fra SR-regeringen tid har været for høj.

Dansk Folkepartis forslag går derfor i en helt anden retning end regeringens nye tilbud til Socialdemokratiet.

Forhandlingerne fortsætter ifølge oplysninger til NB-Økonomi hen over weekenden, og det er efter det oplyste mest sandsynligt, at der først kommet en aftale eller et sammenbrud i starten af næste uge.