20-25 kommuner i likviditetsvanskeligheder uden finansieringstilskud

Fakta modsiger Kristian Jensens udtalelser om, at det ikke vil give problemer for en række kommuner, hvis regeringen kommer igennem med sit krav om at fjerne det særlige finanseringstilskud.

20-25 kommuner kan se frem til at ramme en kritisk lav likviditet indenfor fire år, hvis regeringen kommer igennem med sit krav om, at det særlige finansieringstilskud skal bortfalde. Se oversigten over de udsatte kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.eu

20-25 kommuner kommer i likviditetsproblemer indenfor fire år, hvis regeringen får opfyldt sit krav om, at det særlige finansieringstilskud skal bortfalde fra nytår, viser de seneste tilgængelige data. Dermed vil de ramte kommuner være tvunget til at skære på service eller anlæg for at få balance i budgettet.

Tallene står i kontrast til udtalelser fra finansminister Kristian Jensen (V) ved starten af kommuneforhandlingerne sidste tirsdag. Her afviste ministeren, at et bortfald af finanseringstilskuddet ville blive et problem for en række kommuner.

“Det er ikke bare København, der sparer op – det er faktisk alle kommuner, der rykker sig længere og længere opad. Hvis du ser på fordelingen af, hvordan likviditeten er fordelt i kommunerne, så er det alle kommuner, som rykker opad og har mere likviditet, og det er det, som vi skal ind og forhandle om,” sagde Kristian Jensen.

Kommuner bliver ramt af to effekter i 2019

Kommunerne bliver ramt af to væsentlige effekter i 2019, hvis regeringen kommer igennem med sit krav om at fjerne likviditetstilskuddet.

  • Data for udlændinges uddannelse vil flytte omkring en milliard kroner i udligning fra især kommuner med mange veluddannede til kommuner med få veluddannede indvandrere.
  • Kommunerne mister op til 917 kroner pr. borger i finanseringstilskud.

En del kommuner har enten direkte brugt af kassen det seneste år eller sparet så lidt op, at det ikke kan opveje deres netto tab på revisionen af data for udlændinges uddannelse og det manglende finanseringstilskud.

Tallene skal tages med det forbehold, at nogle kommuner kan have haft ekstraordinære forhold, der har påvirket likviditeten. Det gælder eksempelvis Dragør, som har haft store anlæg i 2017.

Tallene giver derfor alene et billede af, hvor stor en andel af kommunerne, som vil få alvorlige problemer indenfor de næste fire år, hvis finansieringstilskuddet forsvinder.