Her er tallene: Her er de enkelte kommuners likviditet med ny udligning og bortfald af tilskud

Regeringen kræver det særlige finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner fjernet. NB-Økonomi bringer her en oversigt over, hvordan økonomien ser ud i de enkelte kommuner, hvis man indregner både bortfald af finansieringstilskud og ændret udligning på grund af revision af data for udlændinges uddannelse. 

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.eu

Hvis regeringen kommer igennem med sit krav om at fjerne det særlige finanseringstilskud i de aktuelle kommuneforhandlinger, vil det rykke markant rundt på økonomien i en række kommuner.

I 2019 vil der i givet fald være to store ændringer af de enkelte kommuners økonomi, som for nogen opvejer hinanden og for andre forstærker hinanden. Det drejer sig om:

  • Data for udlændinges uddannelse vil flytte omkring en milliard kroner i udligning fra især kommuner med mange veluddannede til kommuner med få veluddannede indvandrere.
  • Kommunerne mister op til 917 kroner pr. borger i finanseringstilskud.

Kortet her viser, hvordan de enkelte kommuners likviditetsudvikling ser ud, hvis man indregner både den ændrede udligning og et bortfald af finansieringstilskuddet. Vi har brugt de seneste tal for likviditeten fra udgangen af første kvartal.

Bemærk, at udregningen er et øjebliksbillede, og at enkelte kommuners likviditet kan være påvirket af specielle forhold.