Kommuner skal konkurrenceudsætte en tredjedel mere i 2025

Erhversminister Brian Mikkelsen står i spidsen for regeringens nye bud på en hovedstadspolitik (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017)
Regeringen vil forpligte kommunerne til at udbyde mindst 35 procent af deres opgaver i konkurrence med private inden 2025. Det svarer til, at mængden af konkurrenceudsatte opgaver skal vokse med cirka en tredjedel.
Regeringen vil have kommunerne til at forpligte sig til at konkurrenceudsætte knap en tredjedel flere opgaver i 2025, mens regionerne skal konkurrenceudsætte godt en fjerdedel mere.
Det fremgår af et udspil, som regeringen ifølge en pressemeddelelse vil lægge på bordet i de aktuelle forhandlinger med kommunerne og regionerne om næste års økonomi.
“Som privatpersoner indhenter vi ofte flere tilbud, når vi for eksempel skal have et nyt tag på huset. Det er sund fornuft at undersøge markedet. Det gælder også i den offentlige sektor. I udspillet lægger regeringen derfor op til, at flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.
Ifølge ministeren er det ikke afgørende for regeringen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet.
“Effektiv konkurrence om de offentlige opgaver styrker produktiviteten både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Kort sagt får vi mere velfærd for pengene, når vi konkurrenceudsætter de offentlige opgaver. Det gavner danskerne, når det offentlige tester en given opgave på markedet. Og det gavner de danske virksomheder, som konkurrer om at levere innovative løsninger til det offentlige,” siger Brian Mikkelsen.
Vækst i konkurrenceudsættelse er gået i stå

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har længe været utilfreds med, at udviklingen i den den såkaldte konkurrenceudsættelsesgrad er gået i stå de seneste år. Tallet fortæller, hvor stor en del af de offentlige opgaver, som bliver testet i markedet. Derfor foreslå regeringen nu måltal for, hvordan konkurrenceudsættelsen skal udvikle sig.

“Måltallene skal være med til at give kommuner, regioner og staten et kærligt skub. Øget konkurrence skaber bedre og billigere løsninger til borgerne. I sidste ende får folk mere for deres skattekroner. Vi har tidligere haft måltal for kommunerne. Nu er tiden kommet til at have måltal for hele den offentlige sektor,” siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Regeringen vil drøfte udspillet med KL og Danske Regioner ved de kommende forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for 2019.

aum