Parkering: Fakta og analyse fra ministerium dementerer frygt for kommunal pengemaskine

ARKIV:

Fakta fra Danmarks Statistik og en analyse fra et udvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet er i direkte modstrid med påstanden om, at kommunerne bruger parkeringsafgifter som pengemaskine.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Data fra Danmarks Statistik og en rapport fra et udvalg under Indenrigsministeriet skaber tvivl om det faktuelle grundlag for lovindgreb mod kommunernes parkeringsudgifter, som Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede for nylig, og som Folketinget netop nu hastebehandler.

“P-billetter må ikke være en pengemaskine eller skjulte skatter for kommunerne,” hed det blandt andet fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Men nu viser det sig, at P-indtægten pr. bil kun er steget med 1,20 kroner om året målt i faste priser siden det særlige Finansieringsudvalg under netop Økonomiministeriet i 2010 konkluderede, at der ikke var belæg for en påstand om, at kommunerne tog andre hensyn end trafikregulering.

 “Det kan på baggrund af arbejdsgruppens undersøgelse ikke konkluderes, at kommunerne i forbindelse med fastsættelsen af parkeringstaksterne og opkrævning af parkeringsafgifter mv. har taget udgangspunkt i andre hensyn end hensynet til trafikreguleringen.”

I 2008 opkrævede kommunerne 351 kroner (regnet i 2017-priser) pr. bil i Danmark i parkeringsafgifter, og selv det tal i 2017 kun var steget med 12 kroner, så henviser regeringen i et høringssvar netop til den analyse som grundlaget for indgrebet.

“Økonomi- og Indenrigsministeriet finder, at området blev grundigt belyst af Finansieringsudvalgets analyse fra 2010, som lå til grund for indførelsen af den nuværende ordning i 2011. Herefter har Økonomi- og Indenrigsministeriet løbende fulgt området gennem de årlige indberetninger af de relevante indtægter og udgifter på området,” hedder i en kommentar til et krav fra KL om en mere grundig analyse af området.

NB-Økonomi har spurgt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), hvordan han opfatter, at de faktuelle oplysninger stemmer med regeringens pressemeddelelse og høringssvar, men han har endnu ikke nået at svare.