Finansministeren: Kommunerne skal bygge mindre og billigere boliger

Del artiklen:
Finansminister kristian Jensen har formelt anmodet Finansudvalget om 102,2 millioner kroner ekstra til vanskeligt stillede kommuner i 2019. Foto Ritzau Scanpix/Philip Davali

Derfor fastholdes det indskud, som kommunerne skal betale per nybygget bolig på 10 procent – med rabat, hvis der bygges mindre og billigere boliger, mens prisen sættes op, hvis der bygges større og dyrere. 

Af Helle Schøler Kjær

I dagens aftale mellem KL og regeringen fastholdes det bidrag til grundkapitalen, som kommunerne skal betale for hver ny almennyttige bolig på 10 pct. Bygges der mindre, skal kommunen kun betale otte pct., og bygges der større, skal kommunen betale 12 pct.

“Regeringen har et ønske om, at der er en større tilskyndelse til, at kommunerne bygger billigere, også at der er flere boliger, der er nemmere at komme til for folk med ikke så høje indtægter, og at der derfor bliver bygget flere små boliger”, sagde finansminister Kristian Jensen (V), da han sammen med KL-formanden fremlagde den økonomiske aftale for 2019.

“Vi laver nu en model, der har et udgangspunkt på 10 pct. i grundkapital, men hvor familieboliger, der er under en bestemt størrelse skal have en lavere grundkapital, og de store boliger skal have en højre grundkapital. Så der bliver en tilskyndelse til for kommunerne i højere grad at bygge mindre og billigere for på den måde at skabe nogle flere billige boliger i den almennyttige sektor,” sagde finansministeren.

Der har i længere tid været en udvikling med større boliger og højere huslejer, og den tendens skal det nye fleksible grundkapital system ændre, forklarede Kristian Jensen (V).

KL-formand Jacob Bundsgaard tilføjede, at det netop nu har stor betydning, at kommunerne kan bygge flere, billige boliger.

“Det har været vigtigt for os, at vi har kunnet fortsætte med at bygge almene boliger, så vi kan udvikle gode blandede boligområder, og så vi kan løse opgaven, når vi skal til at føre regeringens ghettoplan ud i livet, hvor vi skal omplacere en hel række mennesker, der i dag bor i vores udsatte boligområder”, sagde formanden for Kommunernes Landsforening,