Regeringen vil tvinge idrætsklubber til at bortforpagte salg af sandwich og sodavand

Mindre spejderforeninger må ifølge forslaget fra regeringen fortsat sælge kage uden at bortforpagte salget. Her er det spejderne på en landslejr i 2012, som serverer for statsminister Helle Thorning-Schmidt. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2012)

Idræts- og kulturforeninger risikerer at blive ramt af et nyt forslag fra regeringen, der vil tvinge dem til at bortforpagte deres cafe- og restaurationsaktiviteter. Spejderforeningers kagesalg vil dog blive undtaget, fremgår det af forslaget.

Af Arne Ullum, [email protected]

Det kan være slut med, at idrætsforeninger tjener lidt ekstra penge til klubkassen ved at sælge sandwich, kaffe og sodavand fra en cafe i deres klubhuse.

Regeringen vil ifølge et forslag til en arbejdsgruppe tvinge offentligt støttede foreninger til at bortforpagte cafe- og restaurationsvirksomhed. Det skal forhindre, at de kommunalt støttede foreninger konkurrerer med det private erhvervsliv på unfair vilkår.

Ifølge forslaget, som regeringen har fremlagt i en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt KL og Danske Regioner, vil der kun være to undtagelser.

Forslaget vil friholde “mindre foreninger”, og her nævnes som eneste eksempel “spejderforeningens kagesalg”. Derudover vil foreningerne have lov til at sælge mad og drikke ved “enkeltstående begivenheder” og her nævnes Skanderborg Festivalen som et eksempel.

Gift for frivillige foreninger

Idrætspolitisk chef i DGI, Sune Friis Krarup, siger, at det vil have store økonomiske og bureaukratiske konsekvenser, hvis idrætsforeningerne bliver omfattet af krav om bortforpagtning.

“Som vi ser det, er det meget vigtigt, at de frivillige foreninger hverken økonomisk eller administrativt bliver lagt til last. Men det er for tidligt på nuværende tidspunkt at vurdere de mere præcise konsekvenser, men vi er meget opmærksomme på, at der kan være et problem her,” siger han.

Socialdemokratiets kommunalordfører Magnus Heunicke er meget overrasket over forslaget fra regeringen.

“Det er simplethen gift for det frivillige foreningsliv i Danmark, og vi bør istedet gøre det modsatte og takke de frivillige kræfter, som gør en indsats i idræts- og fritidsforeninger. Det kan ikke være rigtigt, at regeringen vil sætte en stopper for forældre, som hjælper med at sælge hapsdogs og saftevand i en cafe i klubhuset,” siger han.

Det er uklart, hvordan regeringen definerer mindre foreninger, som vil være undtaget. Men ud fra det konkrete eksempel med en “spejderforening”, så er der formentligt tale om foreninger med et relativt lille antal medlemmer.

Foreninger kan miste offentlig støtte

Forslaget er en del af en større pakke, der skal stoppe det, som regeringen tidligere har kaldt “opgavetyveri” og offentlige myndigheders unfair konkurrence.

Kommunerne har allerede i dag en pligt til at bortforpagte de såkaldte accessoriske aktiviteter som cafe- og restaurationsdrift i forbindelse med kommunale aktiviteter, og det er den regel, som regeringen nu vil udvide til offentligt støttede foreninger. Eneste undtagelse er, hvis kommunen kan bevise, at det er direkte umuligt.

Hvis de frivillige foreninger nægter at følge det samme krav i fremtiden, så vil de ifølge forslaget miste deres offentlige støtte.

“Som forudsætning for kommunal støtte til idræts- og kulturinstitutioner o. lign. fastsættes krav om, at foreningens eventuelle accessoriske aktivitet skal bortforpagtes,” hedder det ordret i forslaget.

Regeringen har sendt forslagene til en arbejdsgruppe, som ifølge en delaftale fra foråret om “fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører” skal komme med forslag til en præcisisering af kommunalfuldmagten, og herunder også komme med forslag  til indskrænkninger. De forslag skal senere behandles af forligskredsen, som omfatter regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale.

I den forbindelse ønsker regeringen en række begrænsninger på kommuner og regioners aktiviteter, og i den sammenhæng ønsker regeringen altså også at begrænse de offentligt støttede foreningers sideaktiviteter.

 


Fakta: Her er hele forslaget om frivillige foreningers udbud af sideaktiviteter

Accessorisk virksomhed

Gældende ret: Kommuner kan i et meget begrænset omfang varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som har en nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal (hoved)aktivitet, f.eks. café i tilknytning til en idrætshal. Kommunen er forpligtet til at bortforpagte den accessoriske aktivitet, medmindre bortforpagtning er umulig. Det er ikke muligt at foretage nogen præcis afgrænsning af, hvad der kan udgøre accessorisk aktivitet. En idræts- eller kulturforening m.v., som modtager støtte fra en kommune, er ikke forpligtet til at bortforpagte en eventuel accessorisk virksomhed. Forslag til begrænsning:

  • Bortset fra eksemplerne vedr. café- og restaurationsdrift er det uhyre sjældent, at andre aktiviteter anses for at falde under denne kategori. Dertil kommer, at kriteriet ’i princippet ikke kommunale, men som har en nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal opgave’ er meget uklart og vanskeligt at anvende. Det foreslås på den baggrund, at adgangen begrænses således, at den alene omfatter café- og restaurationsdrift.
  • Som forudsætning for kommunal støtte til idræts- og kulturinstitutioner o. lign. fastsættes krav om, at foreningens eventuelle accessoriske aktivitet skal bortforpagtes. Et udvidet krav om bortforpagtning skal udformes således, at det ikke medfører, at enkeltstående begivenheder (f.eks. Skanderborg Festivals salg af mad og drikke) og mindre foreninger (f.eks. spejderforeningens kagesalg) bliver omfattet.

Kilde: Forslag til begrænsninger af kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsregler udarbejdet af Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet, maj 2018.