Ministerium har flyttet 700 millioner til 13 storbykommuner uden at informere Folketinget

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor embedsmændene ændrede på data og formler bag den kommunale udligning. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017)

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ændret i en række afgørende data og formler bag den kommunale udligning, angiveligt uden at orientere hverken kommunerne, offentligheden eller Folketinget.

Af Arne Ullum, [email protected]

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i al stilfærdighed ændret på en række statistiske data og formler i den kommunale udligning, som giver 13 storbykommuner i alt 700 millioner kroner ekstra i 2019. Heraf modtager Københavns Kommune knap 400 millioner kroner og Aarhus 124 millioner kroner.

Pengene kommer fra de resterende 85 kommuner, men det er især kommuner med mange børn og ældre, som har tabt penge.

Det viser en ny rapport fra seks østjyske kommuner i sammenslutningen ‘RimeligUdligning.nu’.

Det er sket, fordi ministeriet har ændret i en række bagvedliggende formler til fastsættelsen af såkaldte aldersbestemte udgiftsbehov, og det er angiveligt sket uden at orientere hverken kommunerne, Folketinget eller de kommunalpolitiske ordførere.

Nye statistikker flytter 700 millioner kroner

De store ændringer er en følge af, at ministeriet har udskiftet det statistiske grundlag for udregningen af de aldersbestemte udgiftsbehov, som igen afgør hvor meget den enkelte kommune får eller skal betale i udligning.

Det har forenklet sagt øget tilskuddene til de 20-64 årige samt de 85+ årige. Modsat er tilskuddet faldet til de 5-20 årige og de 65-84 årige.

Da den kommunale udligning er et nulssumsspil betyder det, at kommuner med relativt mange 20-64 årige samt og ældre over 85 år får flere penge, mens kommuner med relativt mange 6-20 årige og 65-84 årige mister penge.

De store bykommuner har normalt relativt mange 20-64 årige, og derfor vinder de fire store bykommuner markant på omlægningen.

Skjult i rapport

Flere kommuner har de seneste måneder undret sig over uforklarlige udsving i deres udligning, men det er først med rapporten fra eksperterne i RimeligUdligning.nu, at der er kommet en substantiel forklaring på udsvingene.

Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde (S), er en af borgmestrene bag RimeligUdligning.nu. Han er først og fremmest optaget af, at de nye ændringer har skævvredet udligningen mere til de fordel for de store bykommuner.

Derudover finder han det er stærkt utilfreds med, at ministeriet har holdt effekten af de nye data for de aldersbestemte udgiftsbehov skjult.

“Man havde skabt et billede af, at der var ro om udligningen, efter at man forærede en række kommuner herunder København en masse penge som kompensation for de reviderede data om udlændinge. Først efter en gruppe kommuner her i Østjylland har brugt måneders arbejde på at dykke ned i substansen, bliver det klart, at nogle få kommuner har fået både med den ene og den anden hånd, mens andre kommuner mister penge og har skulle gennemføre besparelser, uden at de lokale politikere har kunne give borgerne den åbne og ærlige forklaring – nemlig at kommunen har mistet penge på grund af en ændring i udligningen. Det er meget foruroligende ud fra et demokratisk synspunkt,” siger han.

Især mange udkantskommuner havde forventet at få en væsentlig bedre udligning, fordi revisionen af en forkert statistik for udlændinges uddannelse gav 71 primært forstads- og landkommuner ialt 1,1 milliarder kroner ekstra i udligning. Pengene kom fra de 27 primært bykommuner, som senere blev kompenseret med samme beløb fra staten.

Nu viser det sig, at kommunerne skulle have kigget nærmere i en delrapport til den hovedrapport, som finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet udgav i februar måned. Det skete som optakt til de senere skibbrudne forhandlinger om en ændring af den kommunale udligning.

Her er rapporten, som gemmer på sandheden om de uforklarlige hop i den kommunale udligning, som mange kommuner har oplevet.

Helt præcist står ændringerne omtalt i relativt generelle termer på side 21 i rapporten ‘Analyser af kriterier og kommunale udgiftsbehov på beskæftigelsesområdet.’

Ingen – end ikke de mange kommunale eksperter – har angiveligt opdaget betydning af et afsnit, hvor der blot omtales nogle justeringer, som kan have visse “byrdefordelingsmæssige konsekvenser”.

Opfordrer Folketinget til at igangsætte nye analyser

Jørgen Gaarde tør ikke afgøre, om ministeriet ikke har været klar over konsekvenserne af de ændrede data for de aldersbestemte udgiftsbehov.

“Det er galt under alle omstændigheder,” siger han og opfordrer Folketinget til at igangsætte en grundlæggende analyse af den kommunale udligning. Hvis partierne blot sætter sig sammen og forhandler på baggrund af de eksisterende analyser, så frygter han, udgangspunkter bliver den eksisterende udligning, som han opfatter som meget skæv.

“Efter der nu er flyttet yderligere 700 millioner, så gør det det uendeligt meget sværere at få flyttet på udligningen. For nu får vi jo igen et historisk højt niveau for nogle kommuner og et historisk lavt niveau for andre,” siger Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde.