Martin Damm opfordrer regeringen til at melde kompensation ud hurtigt

Det har lagt pres på andre og mere velhavende kommunde kommuner, at KL's næstformand har sat skatten ned med 0,2 procent i Kalundborg Kommune, der en af landets relativt fattige kommuner.

Hvis der er et flertal i Folketinget bag S-forslag om kompensation til kommunerne, så skal regeringen tage teten og melde det ud hurtigt. Så kan kommunerne bruge pengene til at undgå skattestigninger, siger Martin Damm, der er borgmester i Kalundborg og næstformand i KL.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Regeringen bør hurtigst muligt melde ud, at 71 primært provinskommuner får 2,2 milliarder i kompensation for tabt udligning, hvis der er flertal for Socialdemokratiets forslag. Det siger Martin Damm, der som næstformand i KL er en af regeringspartiernes absolut tungeste borgmestre.

“Hvis der er et flertal uden om regeringen, så kan den ligeså godt selv tage teten og lave en aftale nu, så det kan tage brodden af den diskussion, der er om skattestigninger i flere kommuner,” siger Martinn Damm til NB-Økonomi.

Logikken bag KL næstformandens opfordring er, at kompensation alene er en såkaldt finansiel overførsel. Det betyder, at kommunerne kun kan bruge pengene til enten at øge kassebeholdningen, til at nedsætte skatten eller at droppe planlagte skatteforhøjelser.

En hurtig aftale om kompensationen vil ifølge Martinn Damm “have den direkte effekt, at der vil være nogen at dem, der har været nødt til at hæve skatten, som enten helt kan lade være med at hæve den eller reducere skattestigningerne, hvis de får nogle penge her.”

Martin Damm påpeger, at kommunerne indenfor et par uger skal andenbehandle de kommunale budgetter, og dermed skal det gå hurtigt, hvis kompensationen skal have nogen effekt.

“De skal melde det ud nu, og det ville gøre det en kende nemmere for os, at det holder skatteændringerne inden for de aftalte ramme. For der er vi udfordret,” siger Martin Damm.

Dansk Folkeparti vil drøfte finansiering

NB-Økonomi har tidligere bragt tallene, som viser, at de samlede skattestigninger formentligt ender omkring 240 millioner kroner i 2019. Det er uklart, hvor meget det beløb kan blive reduceret, hvis kommunerne får kompensationen her og nu. Det skyldes blandt andet, at der er tale om et nettobeløb, og at det kan derfor falde, både hvis nogen kommuner dropper eller reducerer de planlagte skattestigninger, men også hvis andre kommuner vælger at bruge en del af deres kompensation til skattelettelser.

Dansk Folkepartis kommunalordfører Susanne Eilersen, der også er viceborgmester i Fredericia, anerkender, at det vil være en fordel at få meldt kompensation ud nu.

“Det vil være en fordel at få meldt ud, hvor det her ender, så kommunerne kan få det med i budgetterne,” siger hun.

Dansk Folkeparti vil drøfte finanseringen af kompensationen, inden partiet endeligt lover at støtte Socialdemokratiets forslag. Men partiet er grundlæggende positivt, da kompensationen var et af partiets ønsker under forårets forliste forhandlinger om ændringer i den kommunale udligning.

“Hvis vi kan få vores politik igennem ved hjælp af andre, så er vi også glade for det,” siger Susanne Eilersen.