Kommunale skattestigninger rammer mellemindkomster hårdere end højindkomster

Højt lønnede slipper ofte billigere om ed en kommunal skattestigning end normallønnede. (Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix)

Det rammer socialt meget skævt, når fem kommuner sætter kommuneskatten op. En skolelærer får ofte en større ekstraskat i kroner og ører end en meget højtlønnet skatteyder. Læs her hvorfor.

Af Arne Ullum, [email protected]

De planlagte skatteforhøjelser i en række danske kommuner vil ramme socialt meget skævt. Mens lav- og mellemindkomster bliver ramt med fuld styrke, så betyder en særlig regel i skattelovgivningen, at de højest lønnede slipper billigere – og i ekstreme tilfælde slet ikke skal betale en krone ekstra til kommunekassen.

“Det er en indbygget uretfærdighed i forhold til den skattemodel, som vi har, at kommuneskatter skal underkaste sig det her,” siger borgmesteren i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S).

Beregninger, som revisionsselskabet Deloitte har udarbejdet for NB-Økonomi, viser eksempelvis, at en skatteyder med en årlig lønindkomst på 400.000 kroner og fradrag på 38.000 kroner (fradrag 30.000 kroner + beskæftigelsesfradrag+ jobfradrag)  i alt skal betale 3.332 kroner mere i skat om året i Norddjurs Kommune, når den kommunale skatteprocent efter planen stiger med 1,3 procent til 26,9 procent.

Til gengæld kan en direktør eller en højtlønnet specialist med en årsløn på 1,2 millioner kroner og fradrag på 287.000 kroner (250.000 kroner i fradag + beskæftigelsesfradrag+ jobfradrag) nøjes med at betale 2.174 kroner ekstra i skat.

Den højtlønnede får altså en skattestigning, som er 1.058 kroner mindre end skatteyderen med en gennemsnitlig løn.

Ifølge Jan Petersen er en skattestigning den eneste måde kommunen kan styrke indtægtssiden, når der ikke kommet en reform af den kommunale udligning. Han peger dog på, at borgerne i Norddjurs stadig vil have et højt rådighedsbeløb.

“Både de middel og højtlønnede vil selvfølgeligt opleve, at deres rådighedsbeløb bliver  dårligere end det, som de har i dag. Men de skal eksempelvis betale mindre for deres bolig, grundskyld og så videre. Det trækker rådighedsbeløbet den anden vej,” siger han.

Derfor bliver kommunale skattestigninger socialt skæve

Forklaringen på den socialt skæve effekt af kommunale skattestigninger skal findes i de særlige regler om det skrå skatteloft, som skal sikre at ingen danskere betaler mere end 52,02 procent i skat. (stiger i 2019 til 52,05).

Derfor får skatteydere med en indkomst over 605.000 kroner et nedslag i deres statsskat svarende til det, som de betaler mere end 52,02 procent i topskat. For den konkrete topskatteyder i beregningen stiger rabatten således fra 2926 kroner til 12.163 kroner om året.

Årsagen til at den højtlønnede ligefrem slipper billigere i kroner og ører end den normaltlønnede med en meget lavere indkomst er, at skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag og renteudgifterne samtidigt stiger i takt med, at kommuneskatten stiger.

Og da de højtlønnede normalt har større fradrag end middel- og lavindkomsterne, så bliver slutresultatet at skolelæreren typisk bliver hårdere ramt i kroner og ører af en skatteforhøjelse end direktøren eller den højtlønnede specialist.

Til gengæld vil det også være sådan, at en skattenedsættelse vil gavne de lave indkomster mest, hvis de bor i en kommune, hvor topskatteyderne hidtil har fået nedslag i topskatten.

Billedet er det samme i alle kommuner, der hæver skatten i 2019

Den socialt skæve effekt er den samme i de øvrige fire kommuner, som har planer om at hæve kommuneskatten. Det er Gribskov, Randers, Mariagerfjord og Kerteminde.

Årsagen er, at alle kommuner allerede i dag har så høj en kommuneskatteprocent, at de velhavende skatteydere får rabat på topskatten.

Skatteministeren har tidligere oplyst i et svar til Folketinget, at der er 1700 topskatteydere i Norddjurs Kommune svarende til fem procent af alle borgere i kommunen.

Sådan har vi gjort: Se beregningerne fra Deloitte her

Alle udregninger for de to skatteydere er beregnet med beløbsgrænserne for 2018 for at isolere effekten af en kommunal skattestigning.

Skatteyderen med en middel indkomst:

 

Skat ved nuværende skatteprocent i Norddjurs

 

Skat ved den nye højere kommuneskat:

 

Skatteyderen med den høje indkomst:

 

Skat ved den nuværende skatteprocent i Norddjurs:

 

Skat ved den nye højere skatteprocent i Norddjurs: