Provinsborgmestre til kamp for nyt udligningssystem

Borgmester Thomas Adelskov er blot en af mange provinsborgmestre, som de seneste uger har skærpet kravet om en større reform af den kommunale udligning. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015)
Det seneste kaos omkring datarevisioner og kompensationsordninger i den kommunale udligning har skærpet provinsborgmestrenes krav om en større reform af udligningssystemet. 
Selvom regeringen givet 85 primært forstads- og landkommuner løfte om en særlig kompensation på 1,4 milliarder kroner i de kommende to år, så har det angiveligt kun skærpet kampen blandt provinsens borgmestre for det, som de kalder “et helt nyt og fair udligningssystem”.

Kompensationssagerne viser, at det nuværende udligningssystem er pilråddent, siger Kim Ruberg, formand for Danmark på Vippen:

“Vi hilser naturligvis den seneste kompensation til kommunerne velkommen. Det ændrer dog ikke på, at det stadig er helt uforståeligt, at regeringen giver en milliardkompensation til primært rige hovedstadskommuner, som ved en fejl har modtaget for meget i udligning i mere end et årti. Men kompensationsforløbet viser jo blot, at vi i dag har et udligningssystem, der er pilråddent og trænger til en gennemgribende ombygning,” siger Kim Ruberg.

Udligningssystemet har spillet fallit

Danmark på Vippen har samlet udtalelser fra en række af organisationens medlemskommuner. NB-Økonomi bringer dem her, fordi de tegner et billede af de skærpede krav om en reform af den kommunale udligning blandt provinsens borgmestre.

Thomas Adelskov (S), borgmester Odsherred Kommune:
“Udligningssystemet har spillet fallit. Ude i kommunerne aner vi jo ikke, hvad vi har med at gøre, når præmisserne hele tiden bliver lavet om. Vi skal have ny og fair udligningsordning, så vi kan få råd til god velfærd på lige fod med hovedstadskommunerne. Borgere i provinsen har altså også brug for dagtilbud, skoler og ældrepleje i højeste kvalitet.”

Morten Andersen (V), borgmester Nordfyns Kommune:
Vi har brug for en fair udligningsordning, så alle områder i Danmark får lige muligheder for at udvikle sig. Hellere i dag end i morgen. Vi er selvfølgelig tilfredse med at blive kompenseret for en uretfærdig udligning, men det havde været bedre med noget, der virkede fra starten af. Kompensationerne er blot med til at dokumentere, hvor forfejlet den nuværende udligning er. Derfor opfordrer jeg Folketingets partier til at komme tilbage til forhandlingsbordet og nå til enighed om en udligningsreform, der rent faktisk lever op til sit formål og dermed medvirker til at skabe et Danmark i bedre balance.

Ole Bollesen (S), borgmester Syddjurs Kommune:
“Hen over sommeren forsvandt der knap 15 mio. kr. fra kommunekassen i Syddjurs Kommune. Penge, som regeringen ud af det blå, og uden at informere kommunerne, flyttede fra landkommuner til de store bykommuner. Det bliver vi nu kompenseret for, men sagen viser, at der virkelig er behov for et nyt udligningssystem, der kan sikre lige vilkår i alle landets kommuner. Lige nu skal vi leve med, at der bliver foretaget den ene lappeløsning efter den anden på et system, der slet ikke fungerer.”

Mogens Gade (V), borgmester Jammerbugt Kommune:
“Danmark har brug for en reel udligningsreform, så vi rundt i hele Danmark får mere lige vilkår for at drive basal borgerservice og lokal udvikling – til gavn og glæde for hele Danmark.”

aum