Et bibliotek efter de unges mening

Hvordan skal fremtidens bibliotek være og hvem bliver brugerne? Det skal den nye kampagne være med til at besvare.

En ny landsdækkende kampagne med titlen ’Ordet er frit. Biblioteket er dit’ skal sætte gang i debatten om, hvordan fremtidens bibliotek skal udvikle sig, så det passer til fremtidens brugere.

Af Lene Vind, lene@nb-okonomi.dk

Debatten om fremtidens biblioteker skal foregå rundt i landet, og kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg har i første omgang inviteret ansatte og studerende i Rebild, Svendborg, Kolding og Hvidovre til at komme med deres input til, hvad fremtidens bibliotek efter deres mening skal være.

’Ordet er frit. Biblioteket er dit’ er et fælles initiativ mellem Kulturministeriet og KL om udviklingen af fremtidens folkebibliotek. Spørgsmålene er, hvad bibliotekerne skal være fremover, og hvem de skal være noget for?

”Biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution, og bibliotekerne er populære hos brugerne. Ikke kun på grund af den traditionelle kerneydelse med at udlåne bøger og andet materiale, men også på grund af de mange tilbud bibliotekerne også har til borgerne i form af både koncerter, foredrag, udstillinger og arrangementer for børn,” siger kulturminister Mette Bock.

”Målet er at gå ind i debatten med åbne ører og uden for mange antagelser og forhåbentlig få nogle gode bud, som vi kan tage med os til den videre debat med biblioteker og kommuner.”

Udlånet af fysiske bøger er faldet og ifølge KL benytter cirka 40 procent ikke bibliotekerne, derfor er fokus nye måder at bruge bibliotekerne på.

”Bibliotekerne og biblioteksorganisationerne har bidraget med mange gode tanker og idéer til bibliotekernes fremtid, men vi synes også, at der er behov for en bredere debat om folkebibliotekerne. Vi skal have skabt nogle tilbud, som borgerne har lyst til at bruge og bakke op om – og det gælder ikke mindst de unge, som jo er fremtidens brugere og ikke-brugere. Vi glæder os derfor meget til at komme rundt i landet og debattere med borgerne både fysisk og digitalt,” siger Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Kalenderen for dialogmøderne er:

26/10 Ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild kommune
1/11 Elever på Svendborg Erhvervsskole
1/11 Studerende i Kolding
8/11 Dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasielever i Hvidovre.

De fire dialogmøder kombineres med en parallel digital debat via Facebook, hvor alle har mulighed for at bidrage med deres synspunkter. Resultatet skal give input til en efterfølgende debat med bibliotekssektoren og kommunerne i første halvdel af 2019.