Kommuner får lov til at udleje store ældreboliger til unge

De fremtidige elever på Skovskolen kan se frem til at få tilbudt store ældreboliger i Norddjurs Kommune som ældreboliger, takke være en lovændring, som kommunen har fået igennem.

En række kommuner kan, takket være et initiativ fra Norddjurs, i fremtiden leje også de store tomme ældreboliger ud til unge studerende. Det sparer kommunerne for penge, for hidtil har boligerne bare stået tomme.

Af Arne Ullum, [email protected]

Regeringen rækker nu en hjælpende hånd til de kommuner, som har haft store ældreboliger stående tomme i årevis og tabt mange penge på dem. Det fremgår at det lovforslag, som transport-, bygnings- og boligministeren netop har fremlagt for Folketinget.

Ændringen er et forslag fra Norddjurs Kommune, som har brugt den udvidede udfordringsret vedrørende statslige regler. Baggrunden er, at kommunen i snart mange år har haft en del ældreboliger i et tidligere plejehjem stående tomme, og nu står kommunen og mangler ungdomsboliger til de studerende på Skovskolen, der er en afdeling under Københavns Universitet, som flytter flere aktiviteter til kommunen.

“Plejehjemmet har nogle meget lange lån, og derfor skal vi både betale renter og afdrag. Nu kan vi erstatte den udgift med en lejeindtægt,” siger borgmester Jan Petersen (S). Der har hidtil boet flygtninge i boligerne, men de er blevet tomme i takt med det faldende antal flygtninge.

Efter de gældende regler er det kun tomme ældreboliger under 50 kvadratmeter, som må udlejes til unge.

Med et nye forslag kan kommunerne også leje de store ældreboliger ud, hvis en række betingelser er opfyldt.

  • Der må ikke være efterspørgsel fra den personkreds, som er berettiget til boligen – det vil typisk sige ældre- eller handicappede.
  • Det er en betingelse, at kommunen vil lide et tab på indfrielse af lån, hvis den sælger boligerne til almennyttige boligforeninger.
  • Kommunen skal finde en varig løsning efter ti år, og det vil ofte sige, at kommunen skal acceptere et tab på det tidspunkt, ved at sælge boligerne til den almennyttige sektor.

Forslaget vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget ’kunne begrænse nogle kommuners tab til tomgangsleje’, men ministeriet har ikke beregnet den samlede effekt, da det er en lokal afgørelse, om en kommune vil bruge den nye tilladelse.

Vil måske bruge udfordringsretten igen

Det er første gang Norddjurs Kommune har brugt udfordringsretten, men efter den her sag, vil borgmesteren ikke udelukke, at kommunen vil prøve med andre sager, hvor man med Jan Petersens ord, støder på “regler der er udtryk for ufornuft eller som er svære at arbejde med.”

Konkret overvejer kommunen at klage over rammebeløbene for almennyttige boliger, som betyder, at man ikke på trods af stor efterspørgsel, kan bygge almennyttige boliger på Anholt, hvor byggeomkostninger på grund af transport er højere end på fastlandet.