Kommuner overskrider aftale om skat trods sidste øjebliks ændringer

Kommunernes Landsforenings hovedkvarter på Islands Brygge, København

Både Mariagerfjord og Kerteminde har reduceret deres planlagte skatteforhøjelser, og derfor ender den samlede skatteforhøjelse ifølge kilder med kendskab til tallene et stykke under de 84 millioner, som senest har været forventet.

Af Arne Ullum, nb-okonomi.dk

Byrådet i Mariagerfjord ventes i eftermiddag at reducere en planlagt skatteforhøjelse fra 0,5 til 0,2 procent, men hæver til gengæld grundskylden fra 28,8 til 34 promille.

Derudover vedtog byrådet i Kerteminde i aftes kun at hæve skatten med 0,2 procent fremfor de oprindeligt aftalte 0,3 procent.

Endeligt har kommunalbestyrelsen i Norddjurs besluttet at nøjes med en skattestigning på 1,1 procent i forhold til de oprindeligt annoncerede 1,5 procent.

Samlet giver det en skatteforhøjelse, som er omkring 40-45 millioner kroner mindre end forventet, og ifølge kilder tæt på processen tegner den samlede skattestigning på landsplan til blive et stykke under de 84 millioner kroner, som var status ved et borgmestermøde den 2. oktober.
Dermed bliver den samlede sanktion for kommunerne væsentligt laver end først frygtet.

Kommuner glæder sig over lavere sanktion

Ifølge et budgetnotat fra Kerteminde Kommune er det faktisk netop den lavere sanktion, som har fået kommunen til at fastholde en skattestigning.

“Administrationen har […] løbende haft kontakt med KL i forhold til den faseopdelte budgetlægning og fået status på den samlede sanktion, der bliver væsentlig lavere end maksimumssatserne,” hedder det.

Maksimumssatserne ville betyde, at Kerteminde skulle aflevere 75 procent af provenuet i 2019, 50 procent i 2020 og 2021 samt 25 procent i 2022.

“Med udgangspunkt i den væsentlige lavere sanktion, har forligspartierne derfor valgt at øge indkomstskatten fra 26,2 til 26,4 procent for at skabe en bedre balance på det ordinære driftsresultat,” hedder det i notatet.

Mens Kerteminde kan glæde sig over en rabat på sanktionen, så må alle kommuner indstille sig på en straf på grund af de stigende skatter. Sanktionen vil samlet være 25 procent af skattestigningen i 2019 stigende til 100 procent i 2023.

Den lavere sanktion har modsat været et argument for at reducere skattestigningen i Norddjurs Kommune.

“Skattestigningen ændres fra 1,3 procent til 1,1 procent, så kommuneskatten efterfølgende udgør 26,7 procent. Som følge af en lavere sanktionsprocent medfører det merindtægter på skat i forhold til det budgetforslag, der er vedtaget af økonomiudvalget den 2. oktober,” hedder det i indstillingen til byrådet.

Den præcise størrelse af sanktionen afhænger af en række komplicerede beregninger, og derfor ventes tallet først offentliggjort mandag eller tirsdag. Med de reducerede skattestigninger vil sanktionen formentligt ende nede på nogle få kroner pr. indbygger i 2019.