Stor forskel i udviklingen af administrativt personale i kommunerne

Der er stor forskel på, hvordan kommunernes forbrug af administrative årsværk har udviklet sig fra december 2017 til juni 2018, viser de nyeste nøgletal. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.eu

Antallet af administrativt personale har udviklet sig markant forskelligt i landets kommuner på bare seks måneder, viser nye tal fra Kommunale Nøgletal.

Tallene tiltrækker sig traditionelt betydelig politisk opmærksomhed, men skal læses med en vis varsomhed, da tallene er opgjort på baggrund Kommunernes og Regionernes Løndatakontors statistiksystem, og dermed skyldes både fald og stigninger i nogle tilfælde ubesatte stillinger.

Ændringerne kan dog også skyldes reelle ændringer som følge af besparelser på budget 2018, som i stort omfang vil være slået igennem i juni måned.

NB-Økonomi har testet, om der er nogen sammenhæng mellem ændringerne og kommunernes forbrug af administrative årsværk – altså om det især var kommuner med et stort forbrug, som har sparet. Det er ikke tilfældet; stigninger og fald har ingen sammenhæng med forbruget.

Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkenhed har tidligere udarbejdet en analyse af kommunernes forbrug af administrative ressourcer og har renset tallene for demografiske og socioøkonomiske forhold. Den gav et andet og formentlig mere nuanceret billede af kommunernes administrative forbrug.