Penge til at sikre liv i hovedbyerne

Del artiklen:
Foto fra Realdanias kampagne 'Hovedbyer på forkant'. Foto: Steffen Stamp.

Hvem kan ikke nævne en dansk by, hvor alt for mange butiksvinduer står tomme og hovedgaden er tømt for liv efter klokken 18? Det er den slags byer, som Realdania støtter med kampagnen ’Hovedbyer på forkant’. Ifølge Realdania ligger kimen i disse byer til at styrke livskvalitet, udvikling og bosætning. Og det er disse byer, som flere flytter til og på den måde, har mange bymidter et uforløst potentiale.

Af Lene Vind

Hvem kan ikke nævne en dansk by, hvor alt for mange butiksvinduer står tomme, og hovedgaden er tømt for liv efter klokken 18? Det er den slags byer, som Realdania støtter med kampagnen ’Hovedbyer på forkant’. 

Lene Vind, [email protected]

Kampagnen ’Hovedbyer på forkant’ er skudt i gang og i første ansøgningsrunde har 11 byer fået støtte til at udvikle en strategisk plan for deres bymidter (listen over byer kan ses nederst i artiklen). I slutningen af februar er der ansøgningsfrist, og her kan såkaldte hovedbyer få op til 10 millioner kroner i støtte til byudvikling.

Realdania definerer hovedbyer som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større område.

Kampagnen beskriver problemstillingen, at der er en stor risiko for, at hovedbyernes bymidte mister indhold, omsætning og kvalitet. En af udfordringerne er, at antallet af butikker falder drastisk og flere steder fører til, at bymidten efterlades med mange tomme kvadratmeter.

“Under overskriften ‘Hovedbyer på Forkant’ har vi sat særligt fokus på de hovedbyer, der ligger i yderområderne, fordi hovedbyerne netop hér ser ud til at kunne blive en særlig motor for en positiv udvikling,” siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Denne ansøgningsrunde gælder fysiske projekter, og Realdania opfordrer kommuner, som har fysiske projekter, der er strategisk forankret, og som er klar til at blive realiseret, om at søge.

”Det er vigtigt, at kommunerne aktivt tager stilling til, hvordan netop deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, så der skabes nyt liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum. Og hvordan det kan gøres i tæt, lokalt forankret samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv, borgere og ildsjæle. Vi ser frem til, at kommunerne byder ind med en række spændende løsningsforslag, der kan tjene både som lokale løsninger og som inspiration for andre,” forklarer Björn Emil Härtel Jensen.

Hvad støtter kampagnen?

I denne runde støtter Realdania bygge- eller omdannelsesprojekter, der er strategisk forankret og klar til realisering. Projekterne skal være med til at løfte bymidten og de centrale byrum i kommunens hovedby til gavn for borgere, besøgende og erhvervslivet.

Projekterne kan f.eks. arbejde med at skabe nyt liv i bygninger, der har mistet deres funktion f.eks. en stationsbygning, et butikslokale eller posthus, de kan øge aktiviteten på hovedgaden gennem nye forbindelser, institutioner eller funktioner eller styrke oplevelsen i bymidten gennem de bevaringsværdige kulturmiljøer.

Ud af de 11 byer, som fik støtte i første ansøgningsrunde, vil flere kunne bruge denne runde som en løftestang og få realiseret det projekt, som de i den mellemliggende tid har arbejdet sig frem til.

”Vi lægger vægt på, at projekterne er med til at aktivere et samarbejde mellem flere af byens aktører samt at de forholder sig til muligheden for at udvikle det stedbundne potentiale,” skriver Realdania om ansøgningsrunden.

By og natur skal kobles endnu bedre sammen 

Varde er en af de hovebyer, som har fået støtte i første runde til en strategisk plan for midtbyen. Udgangspunktet var og er, at naturen er en af byens og regionens største potentialer, og potentialet i at åen snor sig gennem byen og skaber et møde mellem handelsgader og natur, skal nu udfoldes i en plan, så byen bliver koblet til åen.

Realdania beskriver projektet i Varde således:

”Varde er et godt eksempel på, hvordan en hovedby tænkes ind i et regionalt potentiale i form af Nationalpark Vadehavet. Vi støtter udarbejdelsen af en strategisk midtbyplan for Varde, som har fokus på at sammenbinde købstadsmiljøet med den bynære natur i nationalparken. Denne sammenbinding er en del af Varde Kommunes strategi om at være en attraktiv bosætningskommune, men også en turistdestination…. Den strategiske midtbyplan skal udvikles i samarbejde med lokale interessenter og aktører, herunder handelsstandsforeningen, bevaringsforeningen og lokale lodsejere. Projektet er støttet gennem det første call i kampagnen Hovedbyer på Forkant. I andet call støtter kampagnen realiseringsprojekter.”

Ansøgningsfristen for at søge støtte er den 28. februar 2019, og Realdania forventer at støtte fysiske projekter med op til 10 mio. kroner under forudsætning af, at kommunen minimum medfinansierer 50 procent af projektets økonomi.

De fik støtte i første runde

I første ansøgningsrunde fik 11 byer tildelt støtte til følgende projekter:

Hobro. Støttebeløb: 550.000 kr. Forundersøgelse

Aabybro. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan

Vordingborg. Støttebeløb: 7,8 mio. kr. Realiseringsprojekt

Thisted. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse

Rudkøbing. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse

Varde. Støttebeløb: 300.000 kr. Strategisk midtbyplan

Odder. Støttebeløb: 625.000 kr. Strategisk midtbyplan

Kalundborg. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan

Haderslev. Støttebeløb: 750.000 kr. Strategisk midtbyplan

Assens. Støttebeløb: 1.055.000 kr. Strategisk midtbyplan

Aabenraa. Støttebeløb: 1,7 mio. kr. Strategisk bydelsplan