Stor spredning blandt kommunerne i de første tre benchmarkanalyser

Der er en tendens til,  at de samme kommuner ligger i top og bund i de benchmarkanalyser, som kommer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Se tallene for alle kommuner i NB-Økonomis gennemsnitsindeks for benchmarkanalyserne.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Der er bemærkelsesværdig stor forskel på, hvordan landets 98 kommuner har klaret sig i de første tre benchmarkanalyser.

NB-Økonomi har samlet de første fire hovedsresultater (ungdomsuddannelse har to benchmark), og det viser sig at en del kommuner ligger i top på alle områder, mens der er andre kommuner, som ligger lavt i alle analyserne.

Tallene siger alene noget om, hvordan kommunene har klaret sig i gennemsnit i de fire discipliner, og giver af gode grunde ikke noget samlet billede af, hvor dygtige kommunerne er, ligesom vægtningen mellem de forskellige områder altid kan diskuteres.

Bemærk også, at enkeltplaceringerne kan være resultat af statistiske usikkerheder, så derfor kan indekset alene bruges til at se de store tendenser.

Provinsen tager 14 af 15 topplaceringer

Selv om tallene skal tages med forbehold, så er det bemærkelsesværdigt, at 14 af de 15 bedst placerede kommuner ligger i provinsen. Rudersdal er ene om at repræsentere hovestaden i det bedste selskab.

Det skyldes primært, at mange hovestadskommuner er dårligere til at sikre de unge en ungdomsuddannelse målt i forhold til de socioøkonomiske forudsætninger, ligesom mange provinskommuner har lave administrationsomkostninger.

NB-Økonomi vil løbende opdatere indekset i takt med, at der kommer nye analyser fra Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkenhed.