Her er de kommuner, som kan vinde og tabe på krav fra Dansk Folkeparti

50 kommuner vil være potentielle tabere og 35 kommuner vil være potentielle vindere, hvis Dansk Folkeparti kommer igennem med et krav om, at kompensationsordning i højere grad skal målrettes de vanskeligt stillede kommuner. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

50 kommuner står umiddelbart i farezonen til at miste penge, fordi Dansk Folkeparti vil fokusere den særlige kompensation på 1,4 milliarder kroner til vanskeligt stillede kommuner. Til gengæld kan 35 vanskeligt stillede kommuner håbe på flere penge, mens 13 kommuner ikke kan blive berørt af en ændring, da de hverken står til at modtage penge eller er omfattet af de vanskeligt stillede kommuner.

Det viser en opgørelse, som NB-Økonomi har foretaget ud fra logikken bag kravet fra Dansk Folkeparti.

Vi har først afgrænset de vanskeligt stillede kommuner, og det er sket ud fra et kriterie om, at kommunerne skal have modtaget penge fra en af de tre puljer for vanskeligt stillede kommuner (paragraf 16, 17 eller 19-puljerne). De vanskeligt stillede kommuner kan modtage flere penge, men kan ikke være sikre på det, da det afhænger af den præcise afgrænsning.

Vi har dernæst opdelt de ikke vanskeligt stillede kommuner i to grupper.

  • De kommuner som står til at modtage penge fra den særlige kompensationsordning, og som derfor risikerer at miste penge, hvis de 1,4 milliarder kroner i højere grad målrettes de vanskeligt stillede kommuner.
  • De kommuner, som ikke står til at modtage penge fra den særlige pulje og som derfor ikke kan miste noget, uanset hvordan puljen prioriteres.

Det er vigtigt at understrege, at opdelingen alene er udtryk for en simpel konsekvens af den overordnede logik, som der er bag forslaget fra Dansk Folkeparti.