Byggeretter skal finansiere ny bydel i Randers

'Byen til vandet' er visionen for det gamle havneområde i Randers, der nu flytter og giver plads til turisme, erhverv og boliger. Foto: Peter Riisberg Jensen

Salg af byggeretter og et tilskud på 1,8 millioner kroner fra Realdania til en udviklingsplan skal efter planen betale for en ny bydel i Randers, der i byråds visioner skal hedde ‘Byen til vandet’.

Lene Vind, lene@nb-okonomi.dk

Randers Havn flytter til nye og bedre arealer sydøst fra den nuværende havn, og hermed åbnes nye muligheder for at anvende havnen og de ubeboede arealer i området, som i alt udgør ca. 58 ha med en meget attraktiv beliggenhed ved Randers Fjord.

Projektet har været undervejs i lang tid og Realdania har været med på sidelinjen og støttet forundersøgelser og en undersøgelsen i 2017 af befolkningsvæksten. Næste fase bliver nu udarbejdelse af en udviklingsplan for ’Byen til Vandet’, hvor tre ekspertteams udvælges til at give deres bud, og samtidigt bliver et borgerforum inddraget i arbejdet.

”Vi er meget glade for, at vi nu i samarbejde med Realdania kan fortsætte arbejdet mod at finde ud af, hvordan vores nuværende havnearealer skal se ud i fremtiden. Byen til Vandet er hele byens projekt, og det er afgørende, at den kommende udviklingsplan bygger på lokal viden om byens kvaliteter. Vi skal fortsat bruge det store lokale engagement til at løfte projektet til noget unikt, der vil gøre en forskel for byens fremtid, ” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Økonomien ligger i byggeretterne

Der er både udfordringer og potentialer i at omdanne en aktiv havn i flodbyen Randers, og udviklingsplanen skal finde samlede løsninger på byudvikling, stormflodsbeskyttelse, bedre forbindelser fra midtbyen til vandet og meget andet. Og især skal planen afdække, hvor mange byggeretter det er muligt at sælge, for ifølge Randers Kommune skal det være et nulsums-projekt. Randers kommune forventer at kunne offentliggøre den færdige udviklingsplan i efteråret 2019.

I starten af 2019 inviterer Realdania i øvrigt kommuner til at søge økonomisk støtte til at finde ud af, hvordan byerne kan møde fremtidens klima med havvandstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser. Det sker i et partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet og der er afsat 60 millioner kroner til projekterne. Realdania stiller op med 50 procent af anlægssummen og kommunerne skal selv finde den resterende finansiering.