Horsens giver kultur æren for at byen ikke længere er en grå fængselsby

Foto fra hjemmesiden wallofsound.dk - Wall of Sound er Horsens Kommunes nyeste musikfestival, som foregår for Fængslet.

Horsens Kommune havde et skummelt ry, derfor besluttede politikerne at bruge kulturen til at re-brande kommunen. I følge Kommunen er imaget nu genoprettet og næste mål er at blive Danmarks bedste foreningskommune.

Lene Vind, lene@nb-okonomi.dk

Fængslet i Horsens er i dag et levende hus fyldt med kultur, events, og samtidigt et prisbelønnet fængselsmuseum, men sådan var det ikke i mange år. Ifølge Jakob Bille, formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget i Horsens Kommune (L), havde Horsens ry af at være den forbandede og ret kedelige grå fængselsby, hvor der ikke boede andre end sociale tilfælde.

”Så tog man en beslutning om, at man ville bruge kultur til at re-brande hele Horsens Kommune og byen, og derfor har man i mange år brugt kulturen til at få det image, vi har i dag.”

Der er ifølge Jakob Bille stor politisk opbakning i Horsens byråd til kulturen. Og på det budget for 2019 har byrådet tilført omkring 10 millioner kroner til kulturen over de næste år.

Efter at det i følge udvalgsformanden er lykkedes at re-brande byen, har Kommunen målrettet arbejdet på, hvordan den kan få flere indbyggere. ”Vi har en ret aggressiv tilflytterstrategi, for vi vil gerne have så mange som muligt til at flytte til byen”, fortæller Jakob Bille.

En tilflytterundersøgelse, som Kommunen fik gennemført, viste at udbuddet af kunst og kultur er det næst vigtigste parameter for at flytte til byen.

”Derfor giver det jo rigtig god mening at bruge noget krudt på kulturen, og det er den ene del af vores strategi, den anden del er, at vi har en politisk ambition om, at der skal være et bredt tilbud af høj kvalitet også for de eksisterende borgere – og helst 365 dage om året til alle målgrupper – så vores strategi er på den måde tostrenget. Og det er den strategi der gør, at vi bruger så meget energi på kunst og kultur.”

Målrettede tilbud

Horsens Kommunes mål om kulturelle tilbud hver eneste dag i året betyder også, at der bliver arbejdet på flere strategiske niveauer indenfor børne- og ungekulturen over kunstoplevelser i byrummet til store festivaler, som kommunen efterhånden er berømt for.

”Vi prøver at ramme den brede pallette og målrette vores tilbud til forskellige målgrupper, og det sidste nye skud på stammen er ’Wall of Sound’, hvor vi gerne vil ind og ramme den unge målgruppe på 18-30 år, for dem har vi ikke tidligere haft et målrettet tilbud til,” siger Jakob Bille.

Investering i faciliteter

Horsens Kommune har som andre kommuner oplevet, og som en rapport fra Statens Kunstfond for nyligt konkluderede, at mange kulturelle aktiviteter er drevet af borgerne selv.

”Ud fra en filosofi om hele tiden at kunne tilbyde kultur 365 dage om året, må jeg bare sige, at der spiller foreningslivet også en stor del,” siger Jakob Bille.

”Vi har en ambition om, at vi skal være Danmarks bedste foreningskommune. Vi har allerede lavet mange tiltag, så det er nemmere at være forening og være frivillig ildsjæl, og så vi også kan få løftet foreningsdelen af det. Vi investerer massivt i vores faciliteter i øjeblikket – multihaller, svømmehal skal vi til at etablere og udendørs svømmebassiner skal renoveres osv.,” siger kulturudvalgsformanden.  Og den titel er faktisk ikke dækkende, for udvalgets navn er netop blevet ændret for at signalere, at udvalget har gang i noget større.

”Vi har ændret titlen, så det nu hedder kultur- og civilsamfundsudvalget, fordi vi vil have hele civilsamfundet involveret,” forklarer Jakob Bille.

Udvalget er i gang med at lave en proces, for at få defineret en civilsamfunds-strategi og har derfor inviteret foreninger, kulturinstitutioner og mange andre til stormøde den 28. november, for at få input til strategien, som politikerne skal arbejde videre med og færdiggøre frem til forår/sommer 2019.

”Så det ikke bare er noget politikerne bestemmer,”siger Jakob Bille og tilføjer at kulturen favner virkelig bredt i Horsens Kommune.