Næstved Kommune skyder 20 millioner i det gamle glasværks genopståen

15.000 kvadratmeter under tag, et 24.000 kvadratmeter stort udendørsareal mod mosen og de 600 hektar Holmegaard Mose danner tilsammen de fysiske rammer for Det nye Holmegaard. Foto: Museum Sydøstdanmark.

Første spadestik til det Det nye Holmegaard er på lørdag den 10. november, og forventningen er, at det ikke kun bliver endnu et museum, men et kraftcenter for kunstnere, håndværkere, studerende og turister, der kan sætte gang i den lokale vækst.

Lene Vind, lene@nb-okonomi.dk

Det legendariske Holmegaards Glasværk var engang den motor, som pustede liv i mange små og mellemstore virksomheder omkring Fensmark og Næstved i Sydsjælland. Og selve glasproduktionen var kendt både i Danmark og internationalt. Hele området var en lille by i byen med skole kro og kapel, og for år tilbage emmede området af aktivitet.

Nu genopliver Næstved Kommune og Museum Sydøstdanmark området i en moderne version, hvor hånd, ånd og materialer bliver forenet. Efter planen kommer det til at ske igen fra 2020 og første spadestik går i jorden på lørdag den 10. november.

”Holmegaard er en del af Næstveds DNA. Nu rejser vi det igen med respekt for historien og de stolte håndværkstraditioner, og jeg er sikker på, at det bliver en magnet for kreativ udvikling og for mange forskellige typer arbejdspladser. I Næstved Kommune har vi arbejdet målrettet for at denne her dag skulle komme, og byrådet har prioriteret Holmegaard økonomisk,” siger Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune.

Fase 1 er finansieret

Kommunen har købt og overdraget en del af bygningerne til Museum Sydøstdanmark og Ny Holmegaard Fonden, som skal renovere og modernisere bygningerne. Rent økonomisk kan genoplivningen kun lade sig gøre, fordi Realdania har støttet projektet med 35 millioner kroner. Projektet fremmer både bygningsarven, levende bygningskultur og stedbundne potentialer, som hører til Realdanias fokusområder.

Det nye Holmegaard har et anlægsbudget på 125 millioner kroner og finansieringen er opdelt i tre faser. De 103 millioner kroner til fase 1 er i hus ifølge Kim Christoffersen Dawartz, Centerchef for kultur og borgerservice i Næstved Kommune. Fase 2 og 3 skal man nu i gang med.

”Det er Museum Sydøstdanmark, som står for driften og Det nye Holmegaard bliver den første institution, som får tilskud til driften, og den kommer fra firmaet Rosendahl,” siger siger Kim Christoffersen Dawartz. Rosendahl Design Group overtog brandet Holmegaard i 2008.

Udstillingerne bliver støttet af forskellige fonde og centerchefen fortæller levende om den udstilling om 10.000 års kunsthåndværk, som A.P. Møller Fonden støtter med 6,8 millioner kroner. Udstillingen er særlig interessant, fordi området er en del af Danmarks største, fredede højmose, som rummer historie tilbage til stenalderen.

Planen er, at Det Ny Holmegaard skal rumme Nordens største glassamling og verdens største samling af Kählerkeramik. Der vil være særudstillinger med nutidigt glasdesign og kunsthåndværk, skiftende udstillinger fra Museum Sydøstdanmarks samlinger og specialudstillingen med 10.000 års kunsthåndværk. Og der er god grund til at tro på, at Det nye Holmegaard kan trække turister til området, for i de gode gamle dage havde glasværket besøgstal, der var højere end de 60.000 besøgende årligt, som forventes at besøge det nye center.

De gamle bygninger skal også rumme et eksperimentarium med lyde, lugte, materialer og fantasifulde installationer, som det hedder på Museum Sydøstdanmarks hjemmeside. Desuden skal der være mulighed for at afholde events, koncerter og konferencer. Og selvfølgelig skal ovnene tændes igen i værkstedet, hvor studerende, glasmagere og kunsthåndværkere kan arbejde. Spisesteder, museumsbutik og designsalg får også plads i bygningerne, og boliger til kunstnere og udlejning af lokaler til lokale kunstnere og håndværkere.

Fondsstøtte til projektet

Det ny Holmegaard får støtte fra følgende: Realdania støtter med godt 35 mio. kroner. Knud Højgaards Fond støtter med 3 mio. kroner. Brand af 1848 Fond støtter med 1 mio. kroner. Næstved Museums Gavefond støtter med 1 mio. kroner. 15. Juni Fonden støtter med 300.000 kroner. A.P. Møller Fonden støtter med godt 7 mio. kroner og LAG Sydsjælland støtter med 598.000 kroner i følge Næstved Kommune.