Her er de kommuner, som taber mest på mange små børn og ældre

Kommuner med relativt mange ældre og helt små børn får ny økonomisk bet. Denne gang er det betlaingen til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. (Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix)

Kommuner med mange små børn og ældre får nyt økonomisk tab som følge af ændringer i det kommunale tilskuds- og afregningssystem. Nu er det udgifterne til den kommunale medfinansering af sundhedsudgifterne. Se de 21 hårdest ramte kommuner.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Kommuner med mange små børn under to år og mange ældre over 64 år har fået en nyt tab på grund af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

I september blev det klart, at kommuner med mange børn og ældre samlet tabte 700 millioner kroner om året i udligning på grund af nye satser i den kommunale udligning, og nu viser nye tal fra Sundhedsministeriet, at de samme kommuner taber på grund af øget kommunal betaling for netop de to aldersgrupper til de regionale sundhedsudgifter.

Allerede i 2017 blev det besluttet at ændre den kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet, så kommunerne skulle betale mere for de små børn og de ældre over 64. Det skete ifølge en præsentation fra Sundheds- og Ældreministeriet, fordi “medfinansieringsgrad og takstlofterne skal være højest for de aldersgrupper, hvor kommunerne har de største påvirkningsmuligheder.”

Nu viser det sig, at ekstraprisen for børn og ældre bliver endnu større end forventet, fordi de 0-2 årige og de 65+-årige står for en større del af sundhedsforbruget end forventet.

“Det betyder, at en større andel af forbruget forventes at forekomme i aldersgrupper, hvor betalingen er det større dvs. i aldersgrupperne 0-2 år og 65+-årige,” hedder det i notatet.

Men mange kommuner mener ikke, at ministeriet har givet en god forklaring på de store ekstraregninger.

“Vi savner i den grad at få indsigt i, hvorfor vores udgifter stiger så markant uden sammenhæng til vores aktivitetsudvikling. Man kan være bekymret for, om de aldersdifferentierede takster slår hårdere igennem end man regnede sig frem til. Derudover savner vi indblik i de reelle konksekvenser af det nye takstsystem, som blev indført samtidig med de aldersdifferentierede takster,” siger økonomichef Peter Lassen fra Rudersdal Kommune.