Sjællandske kommuner sparer store millionbeløb på bøvl med sundhedsplatformen

Foto: (Ritzau/Scanpix)

Den lave produktivitet som følge af indførelsen af sundhedsplatformen giver store besparelser til sjællandske kommuner udenfor hovedstadsområdet. Alle ti kommuner med største besparelser kommer netop fra Region Sjælland.

Af Arne Ullum, arne@nb-okonomi.dk

Mens mange kommuner har fået store efterregninger fra den kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet, så kan de sjællandske kommunerne udenfor hovedstaden glæde sig over betydelige mindre udgifter.

Ringsted Kommune har eksempelvis fået skåret 14 procent af kommunens betaling til den kommunale medfinansiering.

Årsagen er dog mindre positiv. Det er problemerne med sundhedsplatformen på hospitalerne i Region Sjælland, som betyder, at borgerne i regionen har fået væsentligt færre behandlinger, og dermed skal kommunerne betale mindre.

“For de kommuner med størst negativ udsving ml. forudsat og forventet skøn for niveauet af afregningen af den kommunale medfinansiering for 2018 kan hele forklaringen henføres til effekten af ændret aktivitet. Det bemærkes, at samtlige kommuner er henhørende til Region Sjælland, jf. tabel 6. Region Sjælland er pr. 1. november 2018 overgået til Sundhedsplatformen, hvilket umiddelbart indebærer (midlertidig) aktivitetsnedgang,” hedder det i et notat fra Sundhedsministeriet.

Inden de sjællandske kommuner glæder sig for meget, skal de måske kigge op på kollegerne i det Nordsjællandske. Her falder store ekstraregninger, og noget kunne tyde på, at mange af behandlingerne blot bliver udskudt – og dermed udløser ekstraregninger, når hospitalerne igen kører mere normalt.

Rettelse: I tidligere udgave af artiklen stod der, at de ti kommuner med størst fald i udgiften kommer fra Region Hovedstaden. Det korrekte er Region Sjælland.