Vandforbrugerne slipper for ekstraskat på 36 milliarder takket være sejr i Højesteret

Vandselskaberne har vundet principiel sag i Højesteret. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix)
Højesteret har ifølge vandselskaberne med en dom i dag sat en stopper for en samlet skatteregning på op imod 36 milliarder kroner til vandforbrugerne. Selv om skatteregningen ville falde over mange år, så betragter vandselskaberne dagens dom som en stor sejr.
De danske vandforbrugere slipper følge en opgørelse fra Danva og Danske Vandværker for en ekstra skatteregning på ialt 36 milliarder kroner efter de to foreninger i dag vandt en principiel sag i Højesteret.

“Vi er meget tilfredse med, at Højesteret har givet vandsektoren medhold i, at SKAT ikke har fulgt de politiske intentioner i forhold til fastsættelse af de skattemæssige åbningsbalancer og dermed virksomheders og danskernes betaling af skat via vandregningen.” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Hvis Højesterets afgørelse var gået vandsektoren imod ville konsekvensen have været en risiko for betydelige stigninger på vand- og spildevandsregningen både hos familier og virksomheder.

F.eks. kræver SKAT, at Hjørring Vandselskab A/S betaler en skatteregning på ca. 620 millioner kroner, der skal betales af vandkunderne over taksten over en periode på ca. 90 år. Et andet eksempel er fiskemelsfabrikken TripleNine i Lemvig, der skal sætte 300.000 kroner mere af til ekstraskatten på vand årligt på grund af SKAT’s værdisætning af vandselskabet der.

Sagen handler om hvad et vandselskab er værd

Grundlæggende handler dagens dom om, hvordan SKAT skal fastsætte værdien af et vandselskab.

Den skattemæssige værdisætning har betydning for vandselskabets skattefradrag og dermed for omfanget af dets skattebetaling. Skatteansættelse bestemmes ud fra markedsværdien, men da vandselskaber ikke må optjene et overskud, er der reelt ikke et marked. Der har derfor ikke været handlet vandselskaber, hvorfor markedsværdien er ukendt. Det er uenigheden om måden at værdiansætte vandselskaberne på, som domstolene har taget stilling til.

Cirka en tredjedel af danskerne er ikke berørt af den skattemæssige værdiansættelse, fordi deres vandselskab er blevet vurderet af SKAT før 2007 på en anden måde end de vandselskaber, der forsyner to tredjedele af danskerne.

Vi vil nu se nærmere på præmisserne for Højesterets dom for at vurdere rækkevidden for de bagvedliggende 273 skattesager ved Landsskatteretten, oplyser DANVA og Danske Vandværker i en pressemeddelelse.

aum/