Reform af arbejdsskade-systemet udsat et år

Erstatningssager for erhvervsevnetab tager for lang tid, fastslår ombudsmanden.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kom ikke igennem med sin bebudede reform af arbejdsskadesystemet i 2018. Men planerne er ikke lagt i graven, blot udskudt et år. Det skriver Avisen Danmark.

– Det har vist sig mere komplekst end som så, men jeg har ikke opgivet. Min ambition er, at vi kommer i mål med en politisk aftale og en ny lovgivning på området i løbet af 2019. Målet er få klarere og mere forståelige regler, så sagerne kan behandles i et hurtigere tempo, siger Troels Lund Poulsen til avisen Danmark.

Baggrunden er, at Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Sørensen igen har fremsat kritik af sagsbehandlingstiderne i sagerne om erstatning for erhvervsevnetab efter arbejdskader.

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, tidligere Arbejdsskadestyrelsen, er på ny vokset, nu til 32 måneder i gennemsnit.
Det er stik imod målsætningen om, at den skulle bringes ned på 21 måneder. Det er ydermere en fordobling i forhold til for syv år siden.

En del af årsagen er, at AES har prioriteret oprydningen af virkelig gamle sager, cirka 5000. Det øger gennemsnittet, da sagsbehandlingsstiden først opgøres, når en sag er afsluttet.

Dét ændrer ifølge ombudsmanden imidlertid ikke på, at situationen er utilfredsstillende:
– Ud fra et borgerperspektiv er det objektivt set for lang tid at vente i omegnen af 32 måneder på en afgørelse, der er meget vigtig for den enkeltes velfærd, siger Jørgen Steen Sørensen til avisen Danmark.

Beskæftigelsesministeren er enig og mener, der skal gøres en endnu større indsats i AES:
– Det er afgørende, vi kommer ned på et acceptabelt niveau. Der skal tages yderligere initiativer, siger Troels Lund Poulsen.

Direktør i AES Anne Kristine Axelsson erkender ligeledes, at kritikken er berettiget.
– De, der har ventet 32 måneder, har ventet for længe. Det kan jeg kun beklage. Men vi er ved at få vendt skuden. Vi forventer, at vi ved udgangen af i år kommer ned på 26-28 måneder, og at vi i løbet af 2019 er nede på 20-22 måneder i gennemsnit, siger hun til avisen Danmark.