Vækst i offentlig beskæftigelse er afløst af fald – dog ikke i kommunerne

Nu falder antallet af offentligt ansatte igen efter tre kvartal med vækst, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men kommunene fortsatte med at ansætte flere medarbejdere i tredje kvartal.

Af Arne Ullum, [email protected]

Væksten i antallet af offentligt ansatte blev afløst af et lille fald på 484. Det betyder, at væksten på årsbasis falder fra godt 4500 til knapt 4000. Det viser de nyeste tal for den offentlige beskæftigelse fra DAnmarks Statistik.

Kommunerne fortsætter dog med at øge beskæftigelsen, så der i tredje kvartal var 2732 flere kommunalt fuldtidsansatte sammenlignet med året før. Det er dog stadig en meget lav procentuelt vækst, idet der er knapt 419.000 kommunalt ansatte.

Den stigende offentlige beskæftigelse har medført kritik fra blandt andet Dansk Arbejdsgiverforening, der frygter, at det offentlige forstærker en truende mangel på arbejdskraft i den private sektor.

Lidt færre offentligt ansatte trods vækst i befolkningen

Set i et lidt længere perspektiv har den offentlige beskæftigelse stort set være uændret siden 2008. Reelt er andelen af offentligt ansatte dog faldet betydeligt, fordi den samlede arbejdsstyrke er vokset markant i perioden.

Der er også tale om et fald, hvis man måler på antallet af offentligt ansatte pr. indbygger, idet befolkningstallet er steget betydeligt i de ti år.